Zanedbání pravidelné revize elektroinstalace se vám nemusí vyplatit. Kdy je správný čas na revizi?

Zanedbání pravidelné revize elektroinstalace se vám nemusí vyplatit. Kdy je správný čas na revizi?

Jen těžko bychom dnes v domácnosti hledali věc, která ke svému fungování nepotřebuje ani špetku elektrického proudu. Ať už se jedná o kuchyňské spotřebiče, pračku, osvětlení nebo třeba zabezpečení domu, bez elektřiny bychom toho moc nezvládli. Dalo by se tak říct, že teprve rozvody elektřiny jsou tím, co vdechuje našemu domu život.

Přestože je elektroinstalace našemu domu, respektive našemu fungování v něm, velice prospěšná, může být také nebezpečná. A to zejména v případě, kdy se o ni správně nestaráme a nepodrobujeme ji pravidelným revizím. Při zanedbání revizí elektroinstalace nám mohou rozvody v lepším případě přestat fungovat, a v tom horším můžeme dokonce vyhořet. Pokud navíc pojišťovna zjistí, že ke vzniku požáru došlo z důvodu zanedbání revizních povinností, může nám zkrátit pojistné plnění, nebo nám dokonce vzniklou škodu vůbec nezaplatí. Pravidelné prohlídky elektroinstalace odborníky bychom si potom měli hlídat obzvláště ve starších domech. Pokud bydlíme v novostavbě, kde se elektroinstalace a elektromontáže dělali dva roky zpátky, riziko zkratu je velice nepravděpodobné. Pokud jsme se však nastěhovali do staršího domu, který byl postavený před několika desítkami let, ostražitost je rozhodně na místě.

Funkčnost a bezpečnost elektrických zařízení se musí pravidelně kontrolovat podle norem. Lhůty pravidelných elektrorevizí se mohou mírně lišit podle charakteristik jednotlivých elektroinstalací, jejich používání, prostředí či obsluhy. Obecně se však dá říct, že by se revize elektroinstalace v bytových domech měly provádět jednou za 5 let. U venkovního osvětlení v případě rodinných domů by se potom revize měla provézt každé 4 roky.

Revizi elektroinstalace provádí certifikovaní technici pomocí moderní měřící techniky, která je propojena s výkonným databázovým systémem. Do revize elektroinstalace potom spadá měření elektrické energie, jistící, ochranné a spínací prvky v rozvaděčích a koncové obvody, mezi které patří zásuvka, osvětlení či pevně připojené spotřebiče. Pokud pro vaši elektroinstalaci nadešel čas revize, nebo si nejste jisti, kdy byla revize naposledy provedena, obraťte se na některou ze specializovaných firem.