Zámečník, kovář nebo zámkař?

Zámečník, kovář nebo zámkař?

Profese se neustále vyvíjejí a vznikají nové, staré získávají jiné úlohy nebo zanikají a u mnoha povolání už ani přesně nevíme, co vše od nich můžeme čekat. Tak například, co dělá takový zámečník? Jistě, jak název napovídá vyrábí a montuje zámky, otevírá zabouchlé dveře a vyrábí klíče. To však není zcela přesná definice a zdaleka ne jeho jediná náplň práce, to platilo tak sto let zpátky avšak dnes je to spíše doménou známkařství. Zámečník zpracovává kovy ve všech formách, vyrábí zábradlí, mříže, brány, branky, schodiště ale i drobné součástky zakázkové výroby a doplňky interiéru.

A jaký je v tom rozdíl od kováře? Kovář kuje železo do potřebného tvaru, pracuje s nezpracovanými železnými tyčemi, které dále upravuje, a to vše za velmi vysokých teplot. Zámečník pracuje s již takto upraveným železem, které piluje, vrtá, řeže, svařuje i brousí a jeho výrobky jsou preciznější a detailnější. Dobrý zámečník si musí umět poradit s každým zadáním a materiálem a nezapomínat na přesnost. Taková zámečnická dílna se neobejde bez mnoha nástrojů, frézka, soustruh, ohýbačky, nůžky a mnoho dalšího elektrického nářadí v ní nesmí chybět.

Zámečnictví dále ještě rozlišuje strojního a uměleckého zámečníka. Strojní zámečník zhotovuje, opravuje i opravuje velmi široké spektrum kovových součástek a zámečnických prvků. Mimo to také opravuje a udržuje stroje, servisuje jejich součástky a musí umět svářečské práce a vyznat se ve strojním obrábění. Umělecký zámečník vyrábí především ozdobné prvky pro domy, korouhvičky nebo kování, ozdobné ploty nebo i hřbitovní kříže. Ať už člověk pracuje v kterémkoliv oboru zámečnictví, musí být velmi zručný, precizní a vyznat se ve své práci. Rozhodně je to také jeden z oborů, který hned tak nezmizí, elegantní kovové zábradlí a brány hned tak nahrazeny nebudou a nevyjdou z mody.