Vyhněte se riziku úrazu proudem

Vyhněte se riziku úrazu proudem

Všechny instituce, které používají elektrické spotřebiče a nářadí, musí ze zákona provádět  jejich revizi. Povinnost se týká kanceláří, dílen, škol, hotelů, penzionů, ubytoven, kulturních domů, sportovních zařízení, restaurací, internetových kaváren a dalších organizací. Pravidelné revize se musí provádět podle určeného časového harmonogramu, cílem je kontrolovat stav užívaných spotřebičů, aby se nestalo, že jejich špatný technický stav způsobí újmu na zdraví nebo na majetku. Revize elektrospotřebičů se provádí podle ČSN 33 1600 ed. 2 a vyplývá ze zákonů č. 251/2005 Sb., 262/2006 Sb., a 309/2006 Sb. Revizní technik, který provádí kontrolu u nějaké firmy pravidelně, zpravidla hlídá datum další revize tak, aby znovu přišel ještě před tím, než platnost předchozí revize vyprší.

Pokud by instituce revize neprováděla, může jí hrozit pokuta až 2 miliony korun. Kdyby se nějakému ze zaměstnanců stal úraz a zjistilo by se, že u elektrického přístroje, se kterým manipuloval, nebyla řádně provedena revize, pojišťovna by nevyplatila pojistné. To jsou sankce, nejdůležitější je ale pro majitele firmy nebo vedoucího pracovníka to, aby svoje zaměstnance a podřízené nevystavoval zvýšenému riziku.

A jak taková revize probíhá? Revizní technik domluví všechny podrobnosti, stanoví cenu za kontrolu každého spotřebiče a přijde do firmy. Všechny spotřebiče a nářadí důkladně prohlédne a označí. Když některý přístroj nelze odpojit od sítě, zvolí se nejvhodnější metoda jeho prověření. Jestliže se ukáže, že je nějaký spotřebič životu nebezpečný, řeší se jeho okamžité odpojení. O revizi je vystavena zpráva, v níž je popsán stav zařízení a navrženy případné opravy se rekonstrukce.

Revize je logicky spojena i s montáží elektrických zařízení. Revize a montáž elektrických zařízení Brno  nabízí montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických technických zařízení, elektrické instalace a zařízení, určených k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny, tj. hromosvodů a zařízení na ochranu proti přepětí, v jihomoravské metropoli a jejím okolí. Neudržované rozvody elektřiny v bytě, domě nebo prostorách, které jsou využívány méně často, jsou tichým nebezpečím a projeví se v okamžiku, kdy to nejméně čekáte. Výsledkem mohou být nefunkční rozvody, rozbité spotřebiče, požáry a také úrazy elektrickým proudem.