Svěřte BOZP ve vaší firmě do rukou odborníků a ušetřete čas i starosti

Svěřte BOZP ve vaší firmě do rukou odborníků a ušetřete čas i starosti

Majitelé firem mají celou řadu povinností, které běžný zaměstnanec nemusí vůbec řešit. Kromě daňové evidence a vedení účetnictví, které je samo o sobě časově velmi náročné a pro „běžného smrtelníka“ často také nesrozumitelné, mají někteří podnikatelé také další důležitou starost, a tou jsou zaměstnanci. Zaměstnavatel za ně musí odvádět daně a zálohy na sociální a zdravotní pojištění, a především také dbát na jejich bezpečnost při práci. Kromě praktického zajištění bezpečného pracovního prostředí a nepřetěžování zaměstnanců je však nutné pohlídat si také zákonné povinnosti v této oblasti.

Věcí, která nepatří mezi oblíbené povinnosti snad žádného zaměstnavatele, je BOZP a PO. Kromě ochrany zdraví a prevence úrazů zaměstnanců, které by pro tuto oblast měly být klíčové, je dodržování zákonných požadavků na BOZP důležité ještě z jiných důvodů.

Jedním z nich jsou vysoké pokuty, které za nedodržování zákonných požadavků a povinností BOZP a s tím související PO hrozí. Nejvyšší pokuta, která za porušení povinností zaměstnavatelům hrozí, je 2 miliony korun.

Někteří zaměstnavatelé mají pocit, že se jejich zaměstnanců školení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci netýká, nebo že je dokonce zbytečné, jelikož pracují pouze v kanceláři u počítače. Přestože nebezpečí akutních úrazů je zde mnohem nižší než v případě práce na stavbě či ve skladu, i zde existují zdravotní rizika, se kterými by zaměstnanci měli být seznámeni a dostat tak šanci jim efektivně předejít. Jedním z takových rizik je například dlouhodobě špatné sezení u počítače, které může zaměstnanci zadělat na chronické problémy se zády.

Majitelé firem mají v souvislosti s bezpečností prácepožární ochranou celou řadu povinností. Musí zpracovat dokumentaci BOZP, která musí být pravidelně aktualizovaná, vypracovat registr rizik a kategorizaci prací, pravidelně školit své zaměstnance a tato školení zaznamenávat a mnoho dalších činností, na které spousta zaměstnavatelů jen s těží najde čas. Naštěstí však existují firmy, které vám s touto zákonnou povinností mohou pomoci a veškeré náležitosti vyřídit, aktualizovat a hlídat za vás.

Jednou z takových firem je společnost Brož Lakosilová, s.r.o., která nabízí komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Firma za vás povede BOZP a PO, zpracuje potřebnou dokumentaci, naplánuje a zrealizuje pravidelná školení pro vaše zaměstnance a v případě kontroly hasičů či hygieny vás zastoupí a vše vyřeší za vás. Zastupování svých klientů při státních kontrolách provádí firma zcela zdarma a vy se navíc nemusíte bát, že byste u kontroly neuspěli. Mezi klienty firmy patří kromě firem také SVJ, bytová družstva, soukromé bytové domy, státní instituce, školy či zdravotnická zařízení. Firma je oblíbená zejména pro svůj individuální přístup ke každému klientovi, pro kterého se snaží vymyslet efektivní řešení na míru jeho potřebám finančním možnostem.