Studna od projektu po vrtání

Studna od projektu po vrtání

Voda je to nejcennější co máme a úměrně s její potřebou a významem roste pomalu ale jistě i její cena. Právě proto, pokud potřebujete dostatek vody například na zalévání nebo bydlíte v oblasti, s bohatou spodní vodou, vyplatí se vám si na svém pozemku vybudovat vlastní zdroj, studnu. Před tím, než se rozhodnete ji budovat je třeba nechat si udělat geologický rozbor oblasti, ujistit se, že vaším odebíráním vody nenarušíte další zdroje, splnit podmínky a zažádat o stavební povolení. Jakmile toto máte vyřízeno zbývá sehnat si spolehlivou firmu, která se vám o vrt postará.

Na hlubinné vrty se specializuje i Moravský zeměvrtný závod, který hloubí vrty jak pro geologický průzkum, pro studny ale i pro tepelná čerpadla na geotermální energii.

Při hloubení studny je třeba vycházet z místních hydrogeologických poměrů i vzít v potaz požadavky zákazníků na množství vody. Podle toho vám firma při osobní bezplatné prohlídce místa určeného vrtu navrhne vrtný průměr, hloubku studny a druh a typ potřebného zařízení k jejímu hloubení ale také předpokládanou cenu. Zeměvrtný závod se specializuje především na hloubení v nesourodých horninách, kam patří jíly, štěrky, písky a jejich kombinace. Problém jí však nedělá ani zhotovit vrt ve skalnaté hornině. Studny tato firma vrtá jak pro obce, jiné firmy, spolky, ale také pro soukromníky.

K další činnosti Moravského zeměvrtného závodu se potom řadí inženýrsko – geologický průzkum který je třeba pro výstavu nových staveb, hydrogeologický průzkum, rozbory podzemní vody fyzikální i chemické, dále potom geologické posudky nebo poradenské služby. Tím výčet nabízených prací zdaleka nekončí, avšak u všech si můžete být jistí, že je tato firma provede kvalitně, zodpovědně a včas.