Střecha je dílem tří profesí

Střecha je dílem tří profesí

Střecha je slovy odborníka stavební konstrukce nad chráněným prostředím, vystavená přímému působení atmosférických vlivů, podílející se na zabezpečení požadovaného stavu prostředí v objektu. Skládá se z nosné střešní konstrukce a jednoho nebo několika střešních plášťů, oddělených vzduchovými vrstvami.

Střecha je zkrátka korunou každého domu a není divu, že při koupi nebo posuzování nemovitosti se vždy na půdě bedlivě díváme, v jakém je střecha stavu, jak vypadají trámy, zda nejsou napadené nebo prohnilé, jestli někde nezatéká a zda je dobře provedena izolace. Opravy střech jsou totiž poměrně nákladná záležitost, která může udělat velkou díru do rozpočtu.

 

Na rekonstrukci střechy je třeba pozvat minimálně tři různé řemeslníky, tesaře, klempíře a pokrývače. K nákladům na montáž krovů, okapnice, svodů, háků pro žlaby, pokládku střešních tašek a hřebenáčů je třeba připočítat ještě cenu za demontáž stávající krytiny a likvidaci stavební suti. Ještě větší problémy nastanou, když je stávající střecha zhotovena z eternitu, který obsahuje azbest. Protože má azbest rakovinotvorné účinky, je třeba takovou střechu odborně demontovat a zajistit její likvidaci. Práce s eternitem je zdraví nebezpečná, při nevhodné manipulaci a bez použití ochranných pomůcek může dojít k poškození dýchacích cest. Proto je třeba na tuto práci poptat firmu, která k ní má potřebné oprávnění. Také cena za likvidaci eternitu je mnohem vyšší než za běžné pálené tašky.

Střechy se dělí na ploché, šikmé a strmé. Ploché střechy mají úhel sklonu menší než 5 stupňů, šikmé jsou v rozsahu pět až 45 stupňů, strmé 45 až 90 stupňů. Plochá střecha je finančně méně nákladná, protože není potřebná investice do konstrukce krovu, izoluje se mnohem menší plocha a prostor pod střechou je efektivněji využitelný. Trendem je přeměna plochých střech na zelené. Šikmé střechy jsou užívané nejčastěji, dělají se sedlové, pultové, stanové, mansardové. Jejich výhodou je větší odolnost proti povětrnostním vlivům.