Specialisté na fluidní kotle z Ostravy

Specialisté na fluidní kotle z Ostravy

Společnost ENGO servis vznikla v roce 2000 v Ostravě. Zaměřuje se na projekční činnosti, projektování, dodávky, uvádění zařízení do provozu, údržbu a servisní činnosti zařízení pro energetiku, ekologii a strojírenství. Okruh pracovníků společnosti tvoří zkušení projektanti, lidé, pro které je realizace staveb a uvádění technologických celků do provozu běžným úkolem. Všichni mají potřebná osvědčení o autorizaci v příslušných oborech a o státních zkouškách, které je opravňují k výkonu jejich profese. Jeden z pracovníků společnosti je energetickým auditorem a je zapsaný v seznamu, vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

V současné době se pracovníci společnosti věnují zpracování studií a projektové dokumentace, energetických auditů budov, areálů a zařízení. Jednotlivé stavby, zadané klienty, realizují a koordinují. Zařízení uvádějí do provozu a také je provozují.

Jedním z projektů, který uskutečnili, je osazení zařízení akustické emise na kotli v elektrárně Tisová. Toto zařízení při případné poruše výhřevných ploch zabezpečí minimalizaci škod. Monitorovací systém akustickou emisi zaznamenává a indikuje díky funkci vibrací. Vibrace jsou snímány v různých frekvenčních rozsazích, snímač je kvůli vysoké teplotě povrchu kotle připevněn na konec vlnovodu.

V elektrárně Tisová se společnost ENGO v roce 2002 zúčastnila zkoušek spalování dřevních štěpků, drcených pneumatik, textilií a plastů ve fluidním kotli. O rok později zajišťovala zakázku pro ŠKO ENERGO Mladá Boleslav, která spaluje odpadní olejové zbytky z produkce Škoda auto, v roce 2005 pro elektrárnu Hodonín, kde probíhaly zkoušky spalování biomasy. V témže roce firma ŠKO ENERGO řešila s pomocí ENGO spalování peletek a potřebovala pomoci s regulací dávkování a pneumatickou dopravou peletek do spalovací komory fluidního kotle.

Společnost ENGO se věnuje také úpravám, modernizaci a rekonstrukci technologických zařízení, aby její klienti ušetřili provozní náklady, energii a zvýšili provozní spolehlivost a bezpečnost svých zařízení. V podniku BorsodChem Ostrava například pracovala na projektu využití kondenzátu z jednotky koncentrace kyseliny sírové, v Dole Darkov na projektu využití odpadního tepla z kompresorů.