Průmyslové stavby na úrovni evropského standardu

Průmyslové stavby na úrovni evropského standardu

Úkolem projektanta je splnit to, co po něm požaduje legislativa. Musí vědět, jaké obecné požadavky se na stavbu vztahují, v raných fázích projekční přípravy zjistit, co požadují legislativní předpisy, co technické normy a tyto normy je povinen také dodržovat. Projektant ale není od toho, aby odpovídal na to, co a jak se má na stavbě udělat. To je úkolem stavbyvedoucího, který stavbu odborně vede.

Společnost Teen engineering z Valašského Meziříčí se v minulosti podílela na řadě staveb významných zahraničních investorů v České a Slovenské republice. Vznikla v roce 1991 a věnovala se především na investiční výstavbě. Pracovníci firmy, kterých je jednadvacet, připravovali a realizovali stavby a jejich části, zajišťovali veškeré podklady pro výběrová řízení, pro uzavírání dodavatelských smluvních závazků, sháněli potřebná povolení a vypracovávali technické ekologické studie, vyplývající z platné legislativy. U každé stavby je dalším krokem kvalifikované řízení, technický a stavební dozor, aby vše probíhalo v souladu s projektem a zároveň platnými bezpečnostními předpisy. Pracovníci firmy také přejímají jednotlivé stavební dodávky a věnují se činnostem, souvisejícím s úřední kolaudací.

TEEN engineering se odborně zaměřuje na průmyslové stavby, technické a technologické části staveb. Může se prezentovat již vybudovanými kompletními výrobními závody. Byla k nim zajišťována veškerá předprojektová a projekční příprava, další pracovníci se věnovali inženýrské činnosti, související s výběrem dodavatelů. O kvalitě práce a řízení stavebního procesu svědčí to, že stavby byly vybudované podle plánu, nepotýkaly se s výraznými problémy, jsou vybudované na úrovni současného evropského standardu a investoři mohou dalším zájemcům o výstavbu poskytnout objektivní reference o spolupráci.