Projekty domů, bazénů i sportovišť

Projekty domů, bazénů i sportovišť

Pojem „projekt“ pochází z latinského slova pro-iectum, pro-jicio y a znamená návrh nebo rozvrh. Dnešní výklad slova je zpracovaný záměr, rozvrh nebo plán nějaké budoucí činnosti nebo jejího výsledku. Může jít o stavbu, stroj nebo i organizaci. Člověk, který se projekty zabývá, je projektant. Může to být ale i časově ohraničené úsilí, které směřuje k vytvoření unikátního produktu nebo služby. Podílí se na něm zpravidla více lidí, kteří po určitou dobu příprava projektu profesně spojí. Takový kolektiv nazýváme projektovým týmem. Projekt řídí vedoucí projektu, jinak také nazývaný projektový manažer.

Prvotně se slovo „projekt“ užívalo ve stavebnictví, kde je třeba plánovat a koordinovat větší množství různých činností, ne kterých se podílí hodně pracovníků. Projekt je zpracovaný návrh, většinou domyšlený do nejmenších detailů.

Jednou z firem, pro které jsou projekty jejich hlavní pracovní náplní, je společnost FIALA projekty s. r. o. se sídlem v Praze 4. Zpracovává technickoekonomické studie, v nichž vyhodnocuje investiční a provozní náklady různých variant řešení zásobování obcí vodou a typy odkanalizování, projekty územních rozhodnutí, projekty pro stavební povolení a také prováděcí projekty. Jsou to projekty takových vodohospodářských staveb jako úpravny vody, vodojemy, čistírny odpadních vod, vodovodní řady, kanalizační řady gravitační i tlakové a bazény. Zpracovávají ale i projekty administrativních a obytných staveb, sportovních staveb a bazénů, a také plynofikace. V případě panelových domů se věnují většinou jejich zateplování, výměnou oken a výtahů, a také úpravě vstupů do domů. Majitelé rodinných domků žádají celkovou rekonstrukci, přístavby a půdní vestavby.

S prací projekční kanceláře s mohou setkat například obyvatelé Hostivaře v Praze 4, kde bylo vybudováno Sportovní centrum Univerzity Karlovy se softbalovým hřištěm, přetlakovou halou pro odbíjenou a košíkovou a byl rekonstruován lehkoatletický ovál a bazén.