Proč potřebujete projektanta a jak ho vybrat?

Proč potřebujete projektanta a jak ho vybrat?

Plánujete stavět? Pak jste jistě slyšeli, že základem je výběr profesionálního a schopného projektanta. A skutečně, je to tomu tak – zanedbání projektu může vést k mnoha technickým či administrativním komplikacím, v nejhorším případě klidně ke zřícení části domu. Je tedy lepší investovat peníze, a především dostatek času do kvalitního projektu než postavit dům, který přináší víc starostí než užitku.

Co všechno projektování staveb obnáší? Záleží samozřejmě na typu stavby – jinak je to u průmyslové budovy, mrakodrapu a školky. Nejčastější je ovšem projekce rodinného domu, která je základní dovedností každého projektanta. Prvním krokem k vysněnému bydlení je projektová dokumentace. Ta obsahuje průvodní zprávu zahrnující identifikaci a účel stavby, investora a projektanta, součástí je i souhrnná technická zpráva, ve které je shrnuto architektonické a stavebně technické řešení stavby, vliv stavby na životní prostředí, průzkumy a měření, údaje o podkladech pro vytyčení stavby a další náležitosti. Projektová dokumentace dále obsahuje taky situaci stavby, tedy širší vztahy stavby a jejího okolí a v neposlední řadě dokumentaci objektů a zásady organisace výstavby.

Dále se nabízí otázka, jak poznat toho pravého projektanta? Jako u každé jiné zakázky jsou základem reference bývalých klientů. Ty můžete najít na webových stránkách daného projektanta, ve specializovaných časopisech nebo dát na doporučení známých. Dobrého projektanta poznáte taky podle komunikace. Je jasné, že vede několik staveb najednou a nezastihnete ho nejspíš na první pokus, ale po domluvě by si měl na danou stavbu a investora vždy najít čas. Dále by měl každý svůj zásadní krok srozumitelně vysvětlit a vyžádat si zákazníkův souhlas.

Komplexní služby v oboru stavebnictví, ať už se jedná o inženýrskou činnost, kompletní projektovou a architektonickou přípravu díla či rozpočty staveb nabízí Zdeněk Závodník z Olomouckého kraje. Ve stavebnictví se pohybuje od roku 2000, několik posledních let působí jako rozpočtář. Mezi jím nabízené služby tedy paří především rozpočtování stavebních konstrukcí a prací, sestavování položkových rozpočtů, kontroly cen stavebních materiálů a prací či výběr zhotovitele na stavební dílo.