Pro projekt domu je zásadní technické řešení

Pro projekt domu je zásadní technické řešení

Projekt domu je úplný základ pro to, aby se mohl začít reálně stavět. Žijeme v době, kdy dům už zdaleka není jen několik cihel navršených na sebe a zakrytých střechou jako tomu bylo v minulých dobách. Jsme zvyklí mít doma teplo i v největších mrazech, neustálý přívod pitné vody, umývat se v teplé vodě, k vaření zapnout sporák a moct si i do noci číst u rozsvícené lampičky. Toto vše je možné jen díky vytápění, vodnímu potrubí, elektrickým přípojkám a s tím vším je třeba při projektování domu počítat a zahrnout to do plánů.

Projektová dokumentace se skládá hned z několika částí, první je studie stavby, která je základním architektonickým návrhem domu a slouží jako podklad pro další projektové práce. Po ní následuje dokumentace pro stavební povolení nebo pro ohlášku stavby a právě na jejím základě vám úřad vydá stavební povolení. Pro stavbu samotnou je potom zásadní dokumentace pro provedení stavby, která musí obsahovat detailní technická řešení a položkový rozpočet stavby. Díky tomuto dokumentu také získáte dokonalý přehled o své stavbě, protože v položkovém rozpočtu jsou uváděni konkrétní dodavatelé materiálu a jejich ceny.

Při technickém řešení stavby je tedy třeba projekce zdravotně technické instalace, která zahrnuje vnitřní rozvody vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace a také přípojky vodovodu. Další součástí technického řešení je projekt plynofikace domu a to včetně všech přípojek pro zemní plyn. Následuje projekční činnost v oblasti tepelné techniky, která je většinou řešena podle výpočtu tepelných ztrát a toho, co bude nejvíce vyhovovat investorovi. Mohou to tak být podlahová a stěnová vytápění, klasické topení pomocí otopných těles, teplovzdušné pomocí infrazářičů nebo teplovzdušných jednotek. Nesmí se zapomínat ani na projekt vzduchotechniky, případně klimatizace. Mnohdy toto zvládne jedna projekční kancelář, avšak mnohdy je třeba si ke stavbě přizvat odborníky.