Při rekonstrukci fasády nezapomeňte na její čištění

Při rekonstrukci fasády nezapomeňte na její čištění

Fasáda je taková výstavní skříň domu. Člověk ji nemůže minout pohledem a je pravda, že mnohem sympatičtěji na nás působí domy s novou, krásně barevnou fasádou než ty, kde opadávají kusy fasády, je vybledlá a špinavá. To je však jen jeden z důvodů, proč je dobré se o obal domu starat a nezapomínat na něj. Mnohem podstatnější je, že fasáda chrání obvodové zdi před sněhem, mrazem, horkem ale i chemickými látkami, které jsou v ovzduší. Poničení fasády může vést až ke zhoršování mikroklimatu uvnitř místností a poklesu ceně nemovitosti. Pouhý nátěr fasády však příliš nepomůže, pokud předtím není pořádně vyčištěná.

A čím vším se může fasáda znečistit a jak na její čištění? Významný vliv na její stav má okolní ovzduší, prachové částice, smog ale i kyselé deště. Tyto nečistoty chemicky reagují s fasádou a tím vzniká vrstva černého povlaku. Na tyto nečistoty je voda krátká a je potřeba přistoupit k chemickému čištění fasády. Černá vrstva často trápí nové fasády a je potřeba zvolit vhodné roztoky na její vyčištění. Vzhledem k velikosti domu je dobré si pozvat specializovanou firmu, která má na čištění fasády potřebnou techniku.

Nejenom ovzduší a chemické látky však ničí fasádu, svůj podíl na jejím poničení mají i organické látky jako jsou plísně, řasy, mechy a houby. Na fasády, kde se plísně rozrůstají opět pomohou speciální nástřiky, které zajistí odumření organických nečistot a jejich další rozrůstání.

Poté, co je fasáda pořádně vyčištěná je možné přejít k její rekonstrukci. Než se pustíte do jejího nátěru, dobře si rozmyslete barvu. Nevybírejte jen podle toho, která vás zaujala na vzorníku v obchodě, ale berte v potaz i jestli je dům ve městě nebo na vesnici, jakou barvu mají okolní domy, jakou máte střechu a okna, popřípadě zahradní prvky jako plot a pergolu.