Péče o dům se vyplatí

Péče o dům se vyplatí

Pohodlně bydlet, to znamená svůj dům modernizovat a věnovat se jeho úpravám. Základem je mít kvalitně provedenou fasádu a podlahy.

Abychom za provoz domu příliš neutratili, je vhodné zajímat se o zateplování fasád. Výběrem vhodného zateplovacího systému se sníží únik tepla z budovy a zároveň se dosáhne úspory energie o třicet až šedesát procent. Topná soustava domu nebude tolik zatížena a vydrží déle, prodlouží se životnost fasády, zvýší se její odolnost proti povětrnostním vlivům a tepelná pohoda uvnitř domu, zlepší se celý vzhled budovy, nebude dovnitř pronikat hluk z okolí, omezí se vznik kondenzace a plísní a ve výsledku vzroste hodnota celé nemovitosti. Tepelně izolační materiál se připevňuje na vnější konstrukci budovy a teprve potom se aplikuje omítka. Tepelně izolačním materiálem jsou obkladové desky z pěnového polystyrenu, extrudovaného polystyrenu nebo minerální vlny. Celý proces zateplení je náročný, musí být kvalitně provedeno, aby nevznikaly tepelné mosty a nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti.

Jednou z nejnáročnějších etap stavby domu jsou vnitřní a vnější omítky. Jsou to plochy, které budou obyvatelé domu denně vnímat, vnější omítky jsou zase vizitkou celé stavby. Trendem dnešní doby je strojní omítání. Oproti ručně provedeným mají strojní stříkané omítky řadu předností. Jsou dokonale rovné a hladké, je na ně možné použít moderní materiály a jsou rychle hotové. Na venkovní fasádu se nejčastěji používá vápenocementová omítka, která je tvořena dvěma vrstvami. Na zdivo se nejprve nanáší jádrová omítka, druhou vrstvou je finální šlechtěná omítka. V kombinaci s vápenným štukem se používá při rekonstrukci starších objektů do interiérů. Výhradně do vnitřních prostor se dává sádrová omítka, která se strojně nastříká a uhlazuje. Hodí se do novostaveb s novým rovným zdivem.

Dokonalost domu završí lité podlahy. Jsou dokonale rovné, lze na ně pokládat jakoukoliv podlahovou krytinu, jsou připravené k užívání už po 24 hodinách od pokládky a mají vynikající tepelnou vodivost.