Odpad na ulici nezůstane

Odpad na ulici nezůstane

Při mnoha činnostech, které člověk provádí, vzniká odpad. V Sokolově díky společnosti SUAS – skládková, s. r. o. nemusejí řešit dilema, kam s ním? Firma má vlastní zařízení s platným integrovaným povolením, kde odstraňuje odpady. Odpady je často třeba přepravit, ty běžné se dají naložit do kovových kontejnerů nebo na ložnou plochu nákladních aut, složitější je situace s odpadem nebezpečným. Ale i s ním si SUAS poradí a přepravu odpadů provede tak, že nehrozí nebezpečí kontaminace a ohrožení životního prostředí. Fyzické osoby i jednotlivci si mohou půjčit kontejnery na odpad a v požadované době ho nechat odvézt. Těchto služeb využívají nejen stavebníci, kteří staví nebo rekonstruují svoje obydlí, ale také lidé, kteří vyklízejí domácnosti po svých zemřelých příbuzných. Staří lidé za celý život schraňují věci, které je provázely celým životem, zpravidla jen neradi likvidují svoje oblečení. Desítky let starý nábytek se mladým lidem už nelíbí a do svých domácností si skříně po babičce stěhují jen zcela výjimečně. Staré skříně a postele najdou svoje uplatnění maximálně na chatě nebo chalupě, většinou putují do sběrných dvorů a potom do spalovny nebo na skládku. Někdy je potřeba poklidit odpad výjimečně rychle, třeba i o víkendu. SUAS tyto nadstandardní služby poskytuje, i o svátcích a víkendech je stále někdo na telefonu a v případě potřeby odvoz odpadu zajistí.

Společnost SUAS – skládková je ve společném vlastnictví Sokolovské uhelné, měst Sokolov, Chodova obce Vintířov. Velká část skládky, na kterou SUAS odpad vyváží, již byla zrekultivována, a místo s uloženým odpadem se na první pohled nijak neliší od okolní krajiny. Dalším řešením, jak odpad efektivně zlikvidovat, je jeho důkladné třídění. Komunální odpady se dají dále zpracovávat, stejně tak jako stavební suť. Není vždy nutné, aby odpad skončil na skládce, může dál sloužit v nové, upravené podobě.