Odpad, na kterém lze vydělat

Odpad, na kterém lze vydělat

Mnohé odpady, když je zanesete na správné místo vám mohou přinést nejen dobrý pocit z toho, že třídíte ale především vám mohou vydělat nějaký ten peníz. Možná si s nostalgií vzpomenete, jak jste jako malí sbírali papíry a nosili je do sběru, abyste si vydělali pár korun na zmrzlinu. Dnes z pohodlnosti většinou každý papíry hází do směsného odpadu, ti zodpovědnější je nosí do kontejnerů na recyklovaný odpad, ovšem i dnes se dají odnést do sběru a přijít si na pár korun.

Co je však ještě mnohem přínosnější, a to jak pro vás tak i pro životní prostředí, je třídění kovů které můžete zavést do výkupny kovů. Především v Liberci, ale i v několika dalších městech po celé České republice nabízí profesionální servis a výhodné cenové nabídky v oblasti výkupu kovového i nekovového odpadu společnost Kelib Financial Group. Už více než osmnáct let působí na trhu s železnými i neželeznými kovy, papírem i plastovým odpadem. Výkup papíru zahrnuje i papírové dutinky a plastových odpadů vykupuje Kelib nepřeberné množství, ať už jde o technologický odpad z výroby a zpracování plastů nebo vyseparovaný komunální odpad jako jsou například PET lahve a nádoby od šamponů.

Kelib vykupuje železo, mosaz, bronz, zinek, nerez, olovo, nikl, cín, hliník ale i autobaterie, elektromotory a další. Výkupem kovů a jejich následným zpracováním a recyklací opravdu pomáháte životnímu prostředí, tím, že se staré kovy vrací zpět do oběhu se snižuje nutnost jejich těžby. Kelib pro své zákazníky nabízí motivační částky pro třídění těchto odpadů, při větším množství materiálu nabízí nadstandardní a výhodné podmínky. Také nabízí spolupráci při zajištění legislativy spojené s výkupem materiálů.