Od prvotního záměru ke kolaudaci

Od prvotního záměru ke kolaudaci

Firma VPÚ DECO Praha a. s. má za sebou dlouhou historii a tradici, protože navázala na činnost Vojenského projektového ústavu Praha, jehož založení se váže až k roku 1951. Vojenský projektový ústav byl v roce 1993 zprivatizován a současná akciová společnost představuje projektový celek, který se zaměřuje na komplexní předprojektovou, projektovou, inženýrskou a konzultační činnost. VPÚ DECO Praha se zabývá realizací pozemních, silničních a dálničních staveb, mostů, městských komunikací, podzemních a vodohospodářských staveb. Projektanti mají vysokou specializaci a a jsou schopni připravit stavbu pro zákazníka od prvotního záměru přes předání díla, zajistit kolaudaci a pomoci mu i v době užívání stavby. K maximální profesní soběstačnosti přispívá i vlastní moderně vybavené zeměměřičské středisko. Zajišťuje flexibilní zaměřování lokalit výstavby, stávajících objektů i ověřování inženýrských sítí. Výsledky projektové činnosti finálně zpracovává a kompletuje vlastní planografické středisko.

Zákazníkům je ve společnosti k dispozici více než 120 zaměstnanců, reprezentujících patnáct různých oborů, mimo jiné autorizovaných inženýrů, techniků a architektů.

Strategií a politikou společnosti je vysoká úroveň kvality dokončeného díla. Provozní a estetická kvalita stavby je podmíněna především projektem, druhotně úrovní stavebních a kompletačních prací.

Na jednotlivých dílech se podílejí pracovníci Ateliéru architektury a urbanismu, Ateliéru pozemních a dopravních staveb, Zeměměřičského střediska, Střediska inženýrské činnosti a Střediska technických dozorů. Ateliér architektury a urbanismu vznikl ve firmě teprve nedávno, jako odnož ateliéru pozemních staveb. Projekty jsou díky úzké spolupráci s inženýry koordinované již od počátku studie a proveditelné v dalších navazujících fázích včetně realizace. V týmu je několik generací architektů, od zkušených s letitou praxí až po mladé inovativní odborníky. Architekti se věnují designu interiérů, návrhům rodinných i bytových domů, administrativních, občanských a průmyslových staveb, škol, nemocnic i návrhům velkých urbanistických celků.