Než začnete kácet stromy

Než začnete kácet stromy

Zima je nejlepším obdobím pro kácení stromů. Je to období tzv. vegetačního klidu, kdy jsou stromy v přirozeném útlumu. Nejen pro samotné stromy je to ideálním obdobím, ale i pro zvířata, která na nich běžně žijí. V zimě na nich tolik nehnízdí ptáci a nejsou v nich schovaná mláďata veverek. I když se jedná o kácení stromu na vaší zahradě, je dobré si zvláště u starých a vzrostlých stromů ověřit, zda se nejedná o chráněný strom, nenacházíte se v chráněné oblasti a změřit, zda neovocný strom nemá ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene větší než 80 cm. Pokud strom splňuje jednu z výše popsaných podmínek, potřebujete k jeho pokácení povolení. To si musíte vybavit také v případě souvislého porostu keřů přesahující 40 metrů čtverečních a pokud se v zahrádkářské oblasti chystáte kácet strom na veřejně přístupném prostranství. Žádost o povolení kácení i oznámení o kácení se podává na příslušný obecní nebo městský úřad.

Naopak když se jedná o suché, poškozené a nebezpečné stromy, můžete kácet bez povolení. V takovém případě je ale třeba oznámení obecnímu úřadu 15 dní před kácením. Kácení stromů, které jsou poškozené, suché nebo napadené škůdcem zpravidla není práce pro laika. Takové stromy mohou být nebezpečné a pokud se nacházejí v zastavěné oblasti, hrozí při jejich kácení a pádu škody na majetku ale i nebezpečí poranění. Vždy by se této práce měl ujmout profesionál specializující se na rizikové kácení stromů. Odborná firma má i tu výhodu, že zkušený arborista posoudí stav stromu a zachovalý strom, který je důležitý pro přírodu mnohdy není třeba kácet, ale stačí zajistit ořez stromu, aby se ozdravil. Když nejste vlastníkem stromu, ale všimnete si, že v parku je strom poškozený nebo napadený, můžete oficiální cestou upozornit úřad nebo samosprávu k potřebě pokácení nebezpečného stromu. Je to právě obec, kdo zodpovídá za dobrý stav stromů na veřejném prostranství.