Nepusťte oheň přes práh dveří

Nepusťte oheň přes práh dveří

Dveře oddělují naše území od okolního světa, vytváří soukromou oázu klidu před ruchem, ale i chrání náš majetek před zloději. Mimo to je však mnohdy na dveře kladena ještě jedna neméně důležitá funkce a to až životně důležitá dalo by se říct. V současné době je řada objektů povinna instalovat tak zvané protipožární dveře, které zabrání ohni, aby překročil jejich práh a šířil se dál po budově. Kdo je povinen protipožární dveře instalovat a kde a jaká jsou jejich specifika?

Protipožární dveře musí oddělovat budovu na menší celky, kudy se nemůže šířit oheň. Jedná se tak o rozdělení chodeb a obytných prostor, učeben, nebo dílny v domě. V bytových a panelových domech je potom zákonem stanovená povinnost mít všechny vchodové dveře protipožární. Nejen ty do společných prostor ale i dveře do jednotlivých bytů a na to je třeba si při pořizování nových dveří dát pozor. Velmi často také platí, že tyto prostory musí být oddělené i požárně dělícími konstrukcemi jako jsou požární nosné i nenosné stěny, příčky ale i stropy, to se týká především kancelářských budov, hotelů nebo jiných veřejných míst.

Na protipožární dveře jsou kladeny velmi vysoké požadavky, co se týká bezpečnosti i funkčnosti a proto se nevyplatí jejich výběr podcenit. Musí splňovat funkci požárního uzávěru, dále hraje roli jejich odolnost proti ohni v minutách ale i propustnost kouře. Neméně významný je využitý materiál a způsob otvírání a zavírání. Tento typ dveří je vždy třeba kupovat u osvědčeného a certifikovaného výrobce. Často je výhodné jejich funkci spojit i s bezpečnostní, a dům je tak chráněn před velkým šířením ohně i před zloději. Proto pokud jde o bezpečnost nenechte se zlákat pouze nízkou cenou nebo zajímavým vzhledej ale dbejte především na funkčnost a kvalitu.