Kontroluje vchodové dveře i ohřívání vody

Kontroluje vchodové dveře i ohřívání vody

Jednotlivé objekty lze dnes elektronicky snadno zabezpečit, jejich majitelé a uživatelé si navíc mohou objednat takové systémy, které jim poskytnou další bezpečnostní řešení. Integrovaný Systém Technického Zabezpečení ALTEX v sobě zahrnuje komplexní software a hardware, pomocí kterého můžete ve vaší firmě zavést identifikační nebo návštěvnický vstupní systém, vydávat zaměstnanecké průkazy, rozpoznávat registrační značky přijíždějících vozidel a obličeje příchozích. Tyto technologie dovolí regulovat parkování, bezobslužně vydávat klíče, evidovat dokumenty a zavést průmyslovou televizi. Dá se evidovat docházka a společné stravování, zřídit požární signalizace, případně i ovládání různých technologických zařízení. Všechny bezpečnostní systémy je postaveny tak, aby mezi sebou jednotlivé moduly komunikovaly. Zákazníci, kteří mají zabezpečeno více objektů, mohou užívat dohledová pracoviště, objekty v nich monitorovat a dálkově ovládat nainstalované technologie. Není třeba najednou ovládat několik konzolí, vše působí jako celek, přestože jsou integrované technologie různorodé.

Nejvyšší nároky na bezpečnost splňuje biometrická identifikace duhovky lidského oka. Systém je založen na jedinečnosti barevné části oka kolem panenky. Duhovka, která obsahuje více než 240 vektorů, je na lidském těle nejpřesnějším identifikátorem. Systém se dá používat v administrativních centrech, na letištích, ve státních institucích, veřejných budovách, nemocnicích, finančních ústavech a průmyslových zónách.

S jedinečnými identifikačními body pracuje také systém rozpoznávání obličejů, který na základě porovnání vstupních dat s komparační databází dokáže pustit osoby oprávněné a upozornit na nežádoucí. Je užitečný na přístupových aplikacích ve městech nebo na stadionech. Samostatný programový modul je schopen rozpoznat i registrační značky aut a zajistit adresný vjezd na parkoviště.

Komfortní a ekonomické bydlení zajistí systém Smart House neboli Inteligentní dům. Pohlídá vytápění, klimatizaci, osvětlení, zabezpečovací systém, zavlažování zahrady i přístup do domu. Dají se do něj zapojit i další technologie, jako jsou solární panely na užitkovou vodu, tepelné čerpadlo, ovládač žaluzií nebo bazénu. Systém umí i monitorovat spotřebu energie a vést si přehlednou statistiku.