Komplexní stavební služby

Komplexní stavební služby

Akciová společnost Hroší stavby Morava a. s., sídlící v Olomouci, byla založena jako člen českého stavebního holdingu enteria a. s. roku 2009. Firma se zaměřuje především na stavby v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Práce provádí vlastními kapacitami, disponuje vlastním vozovým parkem a potřebnou technikou nezbytnou k vykonávání prací na železničním spodku a svršku, dopravních i pozemních stavbách. Dodává také stavby na klíč, což zahrnuje poradenství při investičním záměru, vypracování kvalitní projektové dokumentace, realizaci stavby a záruční a pozáruční servis podle potřeb zákazníka. Nabízí i program pro obce, města a kraje České republiky.

Stavební firma Hroší stavby má za sebou širokou škálu zakázek. Podíleli se na opravách v rámci sítě Správy železnic a údržbě těchto tratí. Jejich nejmladším produktem jsou mostní stavby, na ty se společnost zaměřuje od roku 2018. Mimo jiné nabízí dodávky pro správce železniční infrastruktury, vlečky soukromých investorů či města provozující tramvajovou a trolejbusovou dopravu. Firma se zabývá aplikací moderních technologií elektronických řídících systémů pro městskou hromadnou dopravu. Hroší stavby zvládnou i technicky a organizačně náročné stavby kanalizací, protihlukových zdí či oplocení.

Jedním z klíčových produktů Hroších staveb jsou pozemní stavby, ať už soukromé či pro města a obce nebo České dráhy. Pro maximální komplexnost nabízí firma i předprojektový a projektový konzultační servis a inženýrskou činnost při realizaci zakázek. Kromě novostaveb a standardních rekonstrukcí budov nabízí společnost i rekonstrukce v režimu dohledu Národní památkové péče, půdní vestavby a systémové zateplování budov a obytných domů.

Stavební firma se kromě kvalifikovaných, spolehlivých pracovníků a kvalitních služeb může chlubit také množstvím certifikátů, např. certifikáty ISO 9001 (cílem je stanovovat mezinárodní požadavky pro systém řízení kvality), ISO 14001 (systém environmentálního managementu) či OHSAS 18001 (mezinárodně uznávaná certifikace pro systém managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Hroší stavby se angažují také v charitativním sektoru, podporují Nadaci Malý Noe, která se podílí na aktivní pomoci dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče.