Kominictví Petr Jáchym v Praze

Kominictví Petr Jáchym v Praze

Přichází kominík – chytněte se za knoflík. Toto staré pořekadlo zná snad každý. O kominících se říká, že nosí štěstí. Zamýšleli jste se někdy nad tím, proč tomu tak je? V minulosti byl čistý komín symbolem toho, že si lidé mohou začít topit v kamnech a díky tomu se zahřát nebo si uvařit. Ale i v dnešní době, kdy už sice není třeba čistit komín od sazí od ohně, je stále nutné se starat o jeho údržbu V případě špatně vyčištěného komínu může dojít k zapálení sazí a požáru.

Kontroly spalinových cest je třeba provádět minimálně jednou ročně. Při kontrole kominíci zjišťují, zda je spalinová cesta bezpečná a neohrožuje majetek a zdraví. V Praze si na tuto kontrolu můžete pozvat kominictví Petr Jáchym. Provedou kontrolu a čištění komínu, pokud se jedná o povinnou revizi vyhotoví i revizní správu. V případě nějakého problému s komínem ho opraví. A pokud kominík navrhne opravu, je třeba ho brát velmi vážně, v případě nefunkčního komínu může dojít k požáru. Nejčastější oprava je vložkování. Komínová vložka zabraňuje průsaku vlhkosti, vodních par a spalin. Vložkovat je třeba i v případě že přecházíte na jiný druh paliva, komín neodpovídá parametrům spotřebiče nebo je původní průduch na konci své životnosti.

Kromě vložkování a frézování nabízí kominictví Petr Jáchym opravy a rekonstrukce starších komínů. U oprav a revizí nabízejí ty nejlepší služby, provádějí prohlídky komínů inspekční kamerou, aby se zjistil stav komínu pořádně do hloubky a také nabízejí měření emisí a navrhnou možnost, jak emise snížit.

Ve svých službách mají i bourání starých nepotřebných komínů včetně zajištění odvozu suti.

A naopak, pokud nepotřebuje opravovat nebo bourat, ale stavíte nový dům a potřebujete nový komín, také neváhejte oslovit kominictví Petr Jáchym.