Když začnou hořet saze

Když začnou hořet saze

Moderní kominictví už zdaleka nenabízejí jen vymetání komínů, jejich nabídka služeb je daleko větší. Kominík vypočítá kouřovou cestu a dimenzi komínů, změří účinnost spalovacího zdroje a odcházejících látek, změří tah komínů, namontuje fasádní komín nebo kouřovod. Provede revizi komína nebo jeho kolaudaci, případně posoudí stav komína pomocí průmyslové kamery, změří těsnost plynu, vyvložkuje komín a namontuje vám na střechu výstupy nebo komínové lávky. A samozřejmě poradí se vším, co s komíny, jejich čištěním, stavbou a užíváním různých spotřebičů na topení souvisí.

Podle zákona a vyhlášky z roku 2016 si komín musíte minimálně jednou do roka nechat zkontrolovat kominíkem. Kontroly jsou důležité pro vaši bezpečnost a zdraví. Možná jste četli o tom, že každý rok se stanou neštěstí, kdy se lidé otráví oxidem uhelnatým. Je to proto, že se při zateplování budov a výměně starých dřevěných oken za plastové s dokonalou izolací zapomíná na přívod vzduchu k samotnému spotřebiči na plyn. A málokdo si uvědomuje, že k otravě může dojít i nedokonalým spalováním pevných paliv.

A jak taková kontrola komína probíhá? Spalinová cesta se kontroluje po celé délce, od hrdla spotřebiče přes kouřovod, průchody půdou až po vyústění nad střechou. Kontrolují se všechna dvířka, a to i vybírací, která bývají nepřístupná. Tak jako máte svého zubního nebo praktického lékaře, účetního, právníka nebo daňového poradce, najděte si vlastního kominíka. Když k vám bude chodit pravidelně, bude váš komín dokonale znát a poradí vám, když dojde k nějakému problému. Tím může být například požár sazí v komíně. Za běžných okolností by k němu nemělo dojít, ale přesto se může stát, že se v komíně usadí mazlavé saze po spalování syrového dřeva nebo po používání předimenzovaného spotřebiče. Když začne v komínu hořet, okamžitě byste měli zamezit přívodu vzduchu do komína a z jeho okolí okamžitě odstranit vše, co je hořlavé. Saze nikdy nesmíte hasit vodu, protože vzniklá pára by se v komíně začala rozpínat, komín by takový nápor nemusel vydržet a popraskal by. Když se plameny ani po zamezení přístupu vzduchu nezklidní, je třeba volat hasiče. Do jejich příjezdu je možné se pokusit o poslední pokus a vhazovat do komína suchý písek.