Když se spojí zkušenost a mládí

Když se spojí zkušenost a mládí

Ústav sociální péče v Tavíkovicích, areál Ronia v Hatích, restaurace – penzion v Bítově, obchodní centrum v Třinci, budova LDN ve Znojmě, obchodní centrum v Jihlavě, areál pro seniory Helenin Dvůr ve Štítarech, obchodní centrum ve Brně-Slatině – to jsou jen některé z projektů, které má na svém kontě jihomoravská architektonická a inženýrská kancelář Znojmoprojekt. Zabývá se projektovou a inženýrskou činností, a to od zadání staveb, návrhy projektů staveb až po zajištění potřebných rozhodnutí a povolení, zastupování investora při řízení, zadávání staveb, realizace a kolaudace.

Společnost byla založena v lednu 1990. Poskytovala architektonické služby a jako ateliér se začlenila do společenství Sdružení projektantů. Zakázek rychle přibývalo, kancelář se postupně rozrůstala a nabírala další pracovníky, zejména projektanty a architekty, a také další profese, včetně administrativních.

Ing. arch. Radomír Kaman, který společnost založil, říká, že po těch mnoha letech, kdy společnost existuje, nasbírala tolik zkušeností, že je schopna zabezpečit a realizovat jakýkoliv projekt.

Silným a solidním partnerem pro investory s vlastním zázemím se stala už po šesti letech své existence. To jí umožnilo vyčlenit se ze Sdružení a přetransformovat se na společnost s ručením omezeným. Dnes už má ve Znojmě vlastní objekt, ve kterém je od roku 2004 sídlo společnosti a kde jsou důstojné a moderní prostory, ve kterém mohou projektanti a architekti vytvářet další projekty.

Znojmoprojekt pracuje na území celé České republiky a spoustu realizací dělá také na Slovensku, kde získal autorizaci pro svou činnost.

Velkým oceněním je pro všechny zaměstnance Znojmoprojektu to, že jejich společné úsilí bylo korunováno oceněním Krajského úřadu „Spokojený zákazník Jihomoravského kraje“. Tohoto ocenění z roku 2004 si všichni velmi váží a snaží se, aby své zákazníky nezklamali. Ve společnosti se podařilo skloubit zkušenosti, mládí a talent. Už patnáct let firma spolupracuje s jedním z největších investorů v České republice Intercora Plzeň. Spolu s ní byla oceněna 2. místem „Nejlepší z realit“ roku 2006.