Je vnitřní zateplování starších budov opravdu tak problematické?

Je vnitřní zateplování starších budov opravdu tak problematické?

Máte nehorázně vysoké náklady na topení? Je vám často zima? Chcete účinně snížit množství spotřebované energie? Každého asi napadne, že ideálním způsobem, jak snížit závislost na energiích, je zateplení svého bydlení. Ne vždy však jde izolovat budova zvenčí. Jak zateplovat vnitřní obvodové stěny?

Všeobecně se doporučuje, přistupovat k instalaci vnitřních izolací v době, kdy víme, že vnější zateplení není na dané budově skutečně možné. Důvodem, proč využívat vnitřní zateplení je například stav, kdy žijete v památkově chráněném domě nebo domě s památkově chráněnou fasádou. Zvenčí nejdou zateplit ani zdi pod úrovní terénu, stěny, které nejsou na vašem pozemku a společné zdi.

Pozor na kondenzaci vodních par

Na první pohled se může zdát, že zateplit byt či rodinný dům zevnitř není žádným problémem. Nekvalitní zpracování, nevhodná instalace nebo špatně zvolená izolace však způsobí vznik vlhkosti, růst plísní, hub a bakterií. Spolupráce s odborníky se proto doporučuje.

Jak už jsme si uvedli výše, tak zateplování bytových a rodinných domů zevnitř má svá úskalí. Pouhé nanesení vrstvy izolace má za následek kondenzaci vodních par na původním zdivu. Voda a vlhkost poté porušují původní stěny, trámy či podlahy a způsobují nenávratné škody. Částečným řešením se stává nanesení tzv. parotěsné vrstvy, která je instalována na vnitřní část izolace.

Nezřídka kdy se však stává, že tuto parotěsnou zábranu mohou poškodit skoby a vruty zavěšených obrazů či polic. Při nekvalitním provedení parotěsné vrstvy může opět docházet ke kondenzaci vodních par na vnitřních stranách nové izolace. Následkem jsou nejenom poškozené původní zdi, ale i zvýšený výskyt plísní a hub. Nesprávné napojení vodorovných a svislých konstrukcí může vést ke vzniku tzv. tepelných mostů neboli míst, kde dochází k výrazným únikům tepla.

Kapilárně aktivní systém je vhodným řešením pro vlhké vnitřní stěny

Alternativa, nahrazující parotěsné zábrany se nazývá: Kapilárně aktivní materiál. Kapilárně aktivní materiály jsou vlastně stavební desky, vyrobené z křemičitanu vápenatého. Právě hustá pórovitost materiálu má za následek rychlé odvedení vody a vlhkosti, která se poté samovolně odpaří na vnitřním povrchu desky. Tato inovace tedy nebrání vzniku kondenzované vodní páry, ale dokáže si s ní účinně poradit.

Kapilárně aktivní materiály si našly své uplatnění ve vnitřním zateplování budov. Stavební konstrukce z křemičitanu vápenatého představují dokonalé tepelné izolanty, dokáží regulovat vnitřní vlhkost v místnosti či dočasně akumulovat vlhkost a v případě potřeby ji opětovně odevzdat do okolí. Pro zvýšení odpařovací plochy se doporučuje použít ještě antikondenzační nátěr, který zdokonaluje plochu pro odpařování.

I když je provádění vnitřního zateplení budov náročnější než jeho vnější varianta, rozhodně není neřešitelným problémem.