Jakou práci dělá zeměměřič?

Jakou práci dělá zeměměřič?

Mnozí jistě znají jedno z nejznámějších a podle mnohých nejzdařilejších děl spisovatele Franze Kafky, kterým je román Zámek. V tomto díle hlavní hrdina K. který možná je a možná není zeměměřičem přichází do vesnice pod hradem a snaží se dostat na hrad, aby zjistil více o práci, kterou má vykonat. Zeměměřič v tomto románu se nikdy nedozví, jakou práci má vykonat. Avšak tento článek není o spisovateli ani o jeho románu, ale právě o zeměměřičství. Možná vás někdy zajímalo, co přesně zeměměřiči dělají a kde najdou své uplatnění a nějaké zajímavosti o tomto povolání.

Jak už název napovídá, zeměměřič je někdo, kdo měří Zemi. Jakmile se dostaneme do odbornějších výrazů, je toto odvětví také nazýváno geodezií a k jeho úlohám patří měření v terénu a výpočty, kterými je možné získat souřadnice a vytyčuje známé souřadnice v terénu. A k čemu je to dobré? K měření a zobrazování pozemků pro účely katastru nemovitostí a jejich vytyčení ale také k zaměření a zobrazení pro účely stavebnictví a investiční výstavby. konkrétně se potom může jednat o vyměřování inženýrských sítí, vytyčování stavebních objektů před jejich stavbou ale také měření sedání a mikro pohybů staveb. Stručně řečeno geodeti poskytují veškeré podklady pro práci projektanta, od výběru staveniště, vytyčení hranic pozemků až po vyhotovení veškerých podkladů.

Co se týká zajímavostí o tomto povolání, dříve se zeměměřičům říkalo geometr. Zeměměřič bylo také první zaměstnání George Washingtona. Povolání jako takové je staré již tisíce let, vytváření map je spojeno s vývojem samotné civilizace. Mnohá města jsou navržena do určitých obrazců, dokonale rovné ulice a čtvercová náměstí jsou právě dílem přesných geodetů.