Izolace oddělí dvě různá prostředí

Izolace oddělí dvě různá prostředí

Izolace je pojem, který vznikl z latinského slova „insula“ – ostrov, a francouzského „isolé“ – oddělený, osamělý. Má řadu významů, používá se pro označení materiálu, který může sloužit jako nepropouštějící teplo, elektřinu, zvuk nebo vodu. Může se ale používat i ve světě počítačů, medicíny, topografie, genetiky nebo pro označení samoty člověka jako psychického, sociálního nebo fyzického stavu.

Ve stavebnictví se nejčastěji používá tepelná izolace, která odděluje dvě sousedící prostředí o různé teplotě. Cílem je to, aby se navzájem neovlivňovala. Díky tepelné izolaci se dají uspořit velké částky za vytápění, nebo naopak za klimatizaci budov. Tepelné izolace se dělají na fasádách, střechách a podlahách. Tepelná izolace plochých střech má zpravidla za úkol zvýšit tepelný komfort v podkroví, musí ale také vyztužit střešní plášť, aby se na střechu daly umístit různé technologie a aby se po ní mohly pohybovat osoby. A samozřejmě také chrání střechu od povětrnostních vlivů. Tepelná izolace střechy je většinou také krytá hydroizolací, aby do střešního pláště nemohlo zatékat.

Při zateplení střechy se řeší otázka, jaký izolační materiál zvolit, o jaké tloušťce, jaký druh zateplení je pro uvedenou stavbu nejvhodnější. Musí se pečlivě zvažovat poměr cena – úspora – trvanlivost a rentabilita. Izolace se vybírá podle ceny, stupně nasákavosti, únosnosti, izolačních vlastností, požární odolnosti a ekologických kritérií. Když se vybírá izolační materiál a promýšlí celý systém izolace, je třeba zajistit odvedení vlhkosti, počítat i s kondenzací a teplotními výkyvy v zimě a létě.

S izolacemi plochých střech si dobře poradí pracovníci firmy STAVIZOLEX, s. r. o. z Brněnských Ivanovic. Dělají ale i zemní izolaci, staví sauny, hloubí bazény a jezírka, budují terasy a zelené střechy.