Hmyz a hlodavce doma mít nechceme

Hmyz a hlodavce doma mít nechceme

Možná si myslíte, že služby deratizátora nikdy nebudete potřebovat, protože dodržujete ve svém bytě a domě všechna hygienická pravidla. Ale může se stát cokoli a vy se budete potýkat s problémem, jak vyhubit hmyz, hlodavce, jak vyhnat z obydlí kunu nebo jak vydezinfikovat byt, ve kterém zemřel osamělý člověk.

Cílem takových služeb, jako je deratizace, dezinsekce a dezinfekce je zabezpečit hygienickou nezávadnost objektů a ochránit zdraví lidí. Asi nejčastěji obyvatele domů trápí různý hmyz. Je to rus, štěnice, potemníci, tesaříci, mravenci, švábi, cvrčci, červotoči, moli, blechy a vši, ale také komáři, mouchy, vosy a sršni. Aby byl dezinsekční zásah účinný, je třeba zjistit, jaký druh hmyzu v domě je a kde se vyskytuje. Potom se k vyhubení hmyzu používají většinou mechanické prostředky jako lepové pasti, lepové pásy nebo feromonové lapače. Při dezinsekci se někdy užívají také plyny, tzv. fumiganty. Nejčastěji to je fosforovodík a kyanovodík, které likvidují skladištní škůdce v uzavřených prostorách. Někdy se dýmování užívá také místo postřiku proti lezoucímu hmyzu nebo poletovému, jako jsou sršni a divoké vosy. 

Za preventivní lze považovat dezinfekci, která se provádí i tehdy, kdy se nákaza a infekční onemocnění nevyskytuje. Třeba v ubytovnách, nemocnicích, dětských zařízeních a kasárnách. Dezinfekce se provádí také v komunální sféře, v bytech po zemřelých osobách. Do dezinfekčního roztoku se věci, které by mohly hrozit nákazou, ponoří, nebo se jím otřou a postříkají.

Hlodavci se hubí deratizací v místech, kde se objeví a vyskytují. Cílem je ochránit zdraví člověka, protože hlodavci mohou být přenašeči leptospirózy, žloutenky, salmonelózy a jiných závažných onemocnění. Deratizace se zpravidla provádí dvakrát ročně. Na jaře, kdy se rodí nová populace hlodavců, a na podzim, kdy se zvířata stahují za teplem a potravou. V kanalizaci, kolektorech a na půdách se kladou nástrahy v deratizačních boxech. Pokud se vyskytnou v potravinářském provozu, je obvykle nutné vypracovat deratizační plán, sladěný podle systému HACCP. Tato opatření se týkají veterinárních a potravinářských provozů se speciálním zaměřením, pivovarů, minipivovarů a specifické gastronomie.

Na severní Moravě má v tomto oboru bohatou zkušenost soukromá firma DDD Kresta & syn z Nového Jičína.