Elektromontáže pro developery i menší společnosti

Elektromontáže pro developery i menší společnosti

Elektřina je s trochou nadsázky hlavním hnacím pohonem dnešní společnosti. Bez kilometrů elektrického vedení by nebylo možné si doma rozsvítit, uvařit ani bychom neměli teplo. Proto je potřeba, aby se o energetiku starali odborníci, na které bude vždy spolehnutí. Takovou firmou jsou i Elektromontáže s.r.o. Od svého vzniku před více než třiceti lety tato firma zajišťuje služby energetickým společnostem, obcím a developerům. Nicméně ani činnost pro drobné stavební subjekty a realizace menších síťových projektů není firmě cizí. Za dobu své existence tato společnost postavila řadu trafostanic v nejrůznějším provedení – sloupové, mřížové kioskové i další. Také postavili a uvedli do provozu desítky kilometrů venkovního i kabelového vedení o napětí 22kV a více než stovku kilometrů vedení o napětí 1kV.

Hlavní činností firmy jsou tedy montážní práce – transformační stanice, vedení vysokého i nízkého napětí jak venkovního, tak kabelového. Tyto práce zajišťují včetně projektu, inženýringu, realizace a závěrečné legislativy – všech potřebných certifikátů i kolaudačních rozhodnutí. Dále firma poskytuje dodávky a montáž domovních přípojek, hlavních domovních vedení, elektroměrových rozvaděčů i poradenskou činnost v těchto oborech. Také se na ni můžete obrátit v případě překopnutého kabelu, strženého vedení nebo vypáleného rozvaděče. Firma Elektromontáže zajistí jejich opravy. Také se na firmu můžete spolehnout v případě montáže a oprav veřejného osvětlení. Nově společnost zajišťuje také služby pro elektromobilitu od projektu, montáže a připojení až po legislativní ukončení. Pro společnost je efektivita a bezpečnost práce na prvním místě a inovace jsou tedy nedílnou součástí firmy. Spolu s dlouholetými zkušenostmi tak vzniká spolehlivá firma, která vás nezklame.