Efektivní využití dešťové vody

Efektivní využití dešťové vody

Zejména v posledních letech trápí Českou republiku období sucha. Rtutě teploměrů v letních měsících často přesahují 30 stupňů celsia a dešťové srážky, aby na našem území jeden s těží pohledal. I přesto však máme stále tendenci připravovat naše obydlí nejrůznějšími opatřeními na povodně a jiné vodní pohromy. Když už potom nějaká voda z nebe spadne, snažíme se ji automaticky z našich pozemků dostat pryč. Dešťovou vodu bychom však mohli a měli využít mnohem lépe.

Problematika dešťové vody dnes představuje téměř ve všech stavebních projektech centrální úkol. Vypořádat se s ní a najít její smysluplné využití se snaží nejen stavitelé při inženýrských pracích, ale také majitelé rodinných domů. Vodu, která nám doslova spadla z nebe, bychom totiž rozhodně odmítat neměli.

Starost o vodu by měla být v dnešní době prvořadá. Nejúčinnější opatření s dešťovou vodou můžeme provést právě v místě, kam voda spadne. Dešťová voda ze střech ani ze zpevněných ploch na pozemku navíc nesmí být napojena na kanalizační řád. Je proto na místě najít řešení, které nám pomůže se s ní efektivně vypořádat, a ještě ji opětovně využít.

Zachytit dešťovou vodu na našem pozemku můžeme několika různými způsoby. Využít můžeme vpusti, guly nebo žlaby. Žlaby jsou obecně velmi oblíbené, jelikož mají výhodu v tom, že se dobře čistí a kontrolují. Zpevněná plocha se navíc může snadno vyspádovat. Abychom mohli dešťovou vodu účelně využít, je třeba ji očisti od olejových a ropných látek a těžkých kovů. Ve své originální podobě by totiž mohla spíše uškodit. K tomuto účelu jsou na trhu dostupné systémy čištění dešťových vod pro zahradu ve formě víceúrovňového žlabu.

Vyčištěnou dešťovou vodu můžeme potom skladovat v podzemních nádržích, které by měly být opatřené filtrem na zachycení pevných látek, listí nebo kal. I tyto nádrže jsou na trhu volně dostupné. Zásoby dešťové vody mají potom hojné využití a mohou nám ušetřit spoustu peněz. Nemluvě o ekologičnosti celého systému a šetrnosti k přírodě. Dešťovou vodu z domácí zásobárny můžeme využívat například k zalévání zahrady, umývání auta nebo na splachování a praní.