Dřív, než začnete stavět…

Dřív, než začnete stavět…

Málokdo ví, že samotná stavba je až poslední krok, kterému předchází mnoho práce a starostí. Mnohdy postavit samotnou stavbu je takřka hned, ale vybrat vhodnou lokalitu, zajistit všechny smlouvy a povolení, dokumentaci a další papírování se může vcelku táhnout. Právě proto, abyste se vy, těmito činnostmi, které si žádají mnoho času, trpělivosti a mnohdy i odborných vědomostí a především zkušeností, nemuseli zabývat a zbytečně se trápit, je tady naše společnost MO ATELIER.

Zabýváme se zajišťováním veškerých prací ve stavebnictví, od přípravy lokality až po kolaudaci. S výběrem lokality vám pomůžeme co nejlépe k vašemu investičnímu záměru, je jasné, že průmyslovou halubytový dům asi nebudete chtít stavět na tom samém místě. Jakmile najdeme vhodný prostor, kde dejme tomu bytový dům bude stát, zajistíme veškeré podklady pro sepsání kupní smlouvy pro pozemek, znalecké posudky v oboru pozemní stavby, vodohospodářské stavby i ekonomika staveb. Samozřejmě se postaráme i o vše potřebné související s katastrem nemovitostí jako je zajištění snímků a výpisů, nebo vkladů a změn.

Jakmile máme pozemek, přichází na řadu geodetické zaměření a hydrogeologický průzkum. Nabízíme také zpracování veškeré podpůrné a přípravné dokumentace jako hlukové studie, studie vlivu na životní prostředí a další. Žádný projekt se samozřejmě neobejde bez projektové dokumentace a plánů a o to se postaráme také. I o všechna potřebná povolení a územní rozhodnutí. Při stavbě samotné poté zajistíme stavební, technický i autorský dozor a dohlédneme, aby byly splněny veškeré náležitosti pro kolaudaci. Naši stálí pracovníci jsou vzájemně sehraní a pro zajištění specializovaných požadavků spolupracujeme s externími firmami. Tento princip nám umožňuje rychlé zpracování všech požadavků investora, kvalitu a flexibilitu.