Dotace na fotovoltaiku 2024: Jak se mění a jaká bude výše?

Dotace na fotovoltaiku 2024: Jak se mění a jaká bude výše?

Hlavní a nejdůležitější dotační program na fotovoltaiku Nová zelená úsporám v únoru 2024 změnil podmínky čerpání dotací. Nejvýznamnější změnou je snížení maximální dotace na fotovoltaiku z 200 000 Kč na 160 000 Kč. Maximální rezervovaný výkon pro připojení do sítě bude omezen na 50 % maximálního výkonu elektrárny. Kdo má nárok na dotace na fotovoltaiku? Co je potřeba k vyřízení dotace na fotovoltaiku? A kdy končí dotace na fotovoltaiku?

Dotace na fotovoltaiku 2024

Majitelé rodinných domů mohou při pořizování fotovoltaiky čerpat z několika dotačních programů. Hlavní dotační možností je Nová zelená úsporám (NZÚ). Další finanční podporu poskytují Kotlíkové dotace, program Oprav dům po babičce a Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light). Dotační programy administruje Ministerstvo životního prostředí (MŽP) společně se Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR).

Dotační program Nová zelená úsporám je zaměřený na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech. Jedná se o nejefektivnější, nejdostupnějšínejdéle trvající dotační program v České republice. První programová etapa započala již v roce 2014. Tehdy z něj byly finance v řádu miliard korun rozděleny mezi několik desítek tisíc domácností.

Koncem roku 2022 byl pod hlavičkou hlavní programu NZÚ spuštěn podprogram Nová zelená úsporám Light. Ten je určen především pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy. Podprogram je zaměřený pouze na zateplení domu či na ohřev vody pomocí fotovoltaiky.

Zálohová dotace Oprav dům po babičce má velmi specifické a přísné podmínky. Program je určen pro majitele starších domů, kteří zvažují komplexní rekonstrukci s cílem výrazně snížit výdaje za bydlení. V praxi to podle slov dotačních expertů znamená, že program není příliš nevyužíván a drtivá většina z klientů preferuje Novou zelenou úsporám.

Změny dotace na fotovoltaiku 2024

V podmínkách čerpání dotace na fotovoltaiku z dotačního programu Nová zelená úsporám nastaly změny. V platnosti jsou od 15. února 2024. Nové podmínky dotace na fotovoltaiku 2024 reagují na vývoj cen fotovoltaických panelů. Větší důraz je také kladen na to, aby se maximum energie využívalo pro vlastní spotřebu, nikoli aby energie mířila do distribuční soustavy elektrického proudu.

Změny dotace na fotovoltaiku 2024 se týkají pouze oblasti podpory fotovoltaiky na rodinných domech. Výzva Oprav dům po babičce a podprogram Nová zelená úsporám Light zůstanou nedotčeny. Rovněž nadále zůstávají zachovány další oblasti NZÚ, včetně maximální míry podpory do výše 50 % způsobilých výdajů.

Na vyšší podporu nově dosáhnou i žadatelé, kteří k instalaci fotovoltaické elektrárně připojí realizaci zateplení domu. Za takovou kombinaci získají finanční bonus až ve výši 40 tisíc korun. Bonusy se do podpory pro jednotlivá opatření nezapočítávají a připočítávají se k celkové podpoře, která je součtem podpor za jednotlivá opatření.

maximalni dotace na fotovoltaiku

Nové podmínky dotace na fotovoltaiku 2024

Nejdůležitější změny v čerpání dotace na fotovoltaiku 2024:

 • Finanční bonus 40 000 Kč v případě kombinace fotovoltaiku se zateplením. V takovém případě maximální dotace na fotovoltaiku činí 200 000 Kč.
 • Na instalaci fotovoltaiky bez kombinace se zateplením zůstává maximální dotace na fotovoltaiku 160 000 Kč.
 • Omezení maximálního rezervovaného výkonu pro připojení do sítě na 50 % maximálního výkonu FVE.
 • Finanční bonus 10 000 Kč na fotovoltaiku, která zajistí ohřevu vody.
 • Změny v jednotkové výši dotace na fotovoltaiku:
  • základní podpora 35 000 Kč nebo 60 000 Kč s využitím tepelného čerpadla,
  • za 1 kWp instalovaného výkonu 8 000 Kč,
  • za 1 kWh elektrického akumulačního systému 8 000 Kč.
 • Snížení maximální dotace na fotovoltaiku na 125 000 Kč na tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku.

Kdo má nárok na dotace na fotovoltaiku?

Program je určen na renovaci rodinných a bytových domů z celé ČR.  O dotaci mohou žádat vlastníci stávajících rodinných domů a rekreačních objektů užívaných k trvalému bydlení, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky), vlastníci a stavebníci bytových domů, SVJ a bytová družstva, obce, školy, nadace, veřejná správa, příspěvkové organizace a další. Žádat mohou také stavebníci rodinných a bytových domů.

Dotace na fotovoltaiku stát nevyplácí automaticky, je třeba si o ně zažádat. Podmínky, které musí splňovat každý žadatel o dotace na fotovoltaiku z programu NZÚ, jsou následující:

 • musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti,
 • může se jednat o fyzickou nebo o právnickou osobu,
 • musí zůstat majitelem nemovitosti po celou dobu administrace dotace.

Stejně tak musí i nemovitost, které se instalace fotovoltaiky týká, splňovat určité podmínky:

 • rodinný dům s max. 3 bytovými jednotkami (může se jednat i o objekt k bydlení),
 • rekreační objekt určený k trvalému bydlení (je potřeba doložit, že zde má žadatel nebo jiná osoba veden trvalý pobyt alespoň poslední dva roky),
 • zemědělská usedlost s alespoň jednou kolaudovanou bytovou jednotkou,
 • novostavba o podlahové ploše maximálně 350 m2, s max. 2 nadzemními podlažími (k nim může mít dům navíc i sklep a půdu),
 • v případě, že se v domě nachází provozovna či obchod (je zde vedena podnikatelská činnost), nesmí plocha provozovny převýšit 50 % celkové plochy nemovitosti.

jak dlouho trva vyrizeni dotace na fotovoltaiku

Co je potřeba k vyřízení dotace na fotovoltaiku?

Potvrzení o vlastnictví bankovního účtu. Bankovní účet musí být veden na majitele nemovitosti. Na potvrzení musí být uvedeno jméno, číslo účtu a kód banky. Na tento účet bude dotace vyplacena.

PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy) pro povolení stavby. Dokládá se pouze v případě, že je nemovitost zkolaudována před méně než 3 lety.

Potvrzení o trvalém bydlišti. Pouze v případě, že dotaci chcete čerpat na rekreační objekt.

Povolení CHKO či památkové ochrany. Pouze v případě, že se nemovitost nachází v památkové nebo chráněné krajinné oblasti.

Kód žadatele pro přihlášení do programu AIS. Pro registraci do portálu AIS je nutné mít zřízenou e-identitu občana nebo bankovní identitu.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace na fotovoltaiku

Samotný proces schvalování podmínek pro čerpání dotace na fotovoltaiku je v kompetenci Fondu ministerstva životního prostředí. Vyřízení dotace na fotovoltaiku trvá zpravidla v rozmezí 6 až 8 týdny.

Jak dlouho trvá vyplácení dotace na fotovoltaiku

Žádost o dotace na fotovoltaiku prochází ověřením u příslušné instituce. Tam úředníci zkontrolují dodané dokumenty a rozhodnou o přiznání dotace. V závislosti na poskytovateli dotace a jeho kapacitní vytíženosti dojde k vyplacení dotace v řádu týdnů až měsíců.

Kdy končí dotace na fotovoltaiku?

Elektronický příjem žádostí byl spuštěn 9. ledna 2023. Po krátké provozní přestávce od 7. 12. 2023 byl příjem žádostí 17. 1. 2024 opět otevřen. Žádosti bude možné podávat do 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání peněz. V případě rychlého vyčerpání je MŽP připraveno přidat další finance, aby příjem žádostí mohl kontinuálně pokračovat.