Developerská činnost a správa nemovitostí

Developerská činnost a správa nemovitostí

Slovo development se skloňuje stále častěji, nové areály a budovy rostou jako houby po dešti a stále častěji můžeme slyšet o developerských společnostech. Co jsou developerské společnosti a čím přesně se zabývají?

Development v oblasti stavebnictví znamená stavební přípravnou činnost. Developerská činnost zahrnuje vše, od výběru vhodných pozemků pro určitý investiční záměr, až po následnou stavbu a prodej nemovitosti. Může se jednat jak o bytové domy, sklady ale i komerční areály. Developerská společnost vybere nejvhodnější pozemek pro stavbu, zajistí veškeré stavební povolení a formální náležitosti, obstará nejoptimálnější architektonický návrh, vybuduje inženýrské sítě, postará se o stavbu samotného projektu a ten dále prodává. Kromě stavby nových objektů developerské společnosti také nakupují byty a nemovitosti, ty zrekonstruují a následně prodávají.

Mnohé společnosti často také klientům zprostředkovávají financování nákupu nemovitostí a nezřídka se také v rámci své činnosti zabývají pronájmem a správou nemovitostí.  Můžete si tak od nich pronajmout kanceláře nebo sklady ale i byt. V rámci správy nemovitostí se starají o veškerou správu družstevních domů jako je vedení účetnictví, dohody s dodavateli energií, veškeré opravy a údržba, nebo samotný pronájem a prodej bytů. Společnosti, které toto vše zajišťují však nemusí být čistě developerské, může se jednat i o stavební družstva, která nabízí své služby všem družstevním domům.