Co je potřeba před zahájením demolice a jaké mohou nastat komplikace?

Co je potřeba před zahájením demolice a jaké mohou nastat komplikace?

Základem každé stavby je vhodně upravený terén kolem domu a na místě výstavby. K tomu jsou zapotřebí rozsáhle pozemní a terénní práce. V mnoha případech jim však předchází demolice nepotřebných budov či jejich částí. Součástí demolice je i kontejnerový odpad a autodoprava zajišťující odvoz a likvidaci stavební suti a odpadu z demolice. Malé objekty dokážete jistě odstranit z pozemku svépomocí, ve většině případů však budete nejspíš potřebovat jak potřebnou dokumentaci, tak firmu, která demolice zajišťuje.

Existují objekty, které může majitel zbourat svépomocí i bez povolení, příkladem může být malá bouda na nářadí, voliéra, drobný skleník, nízký plot či nadzemní bazén. Pokud se rozhodnete pro demolici domu, stodoly nebo dalších objektů, návštěvě stavebního úřadu se nevyhnete. V závislosti na typu bourané budovy potřebujete buď ohlášení demolice nebo patřičné povolení. Ohlášení je pouze formálním úkonem, stačí vyplnit potřebné informace do formuláře a předat jej stavebnímu úřadu, poté získáte vyrozumění o tom, že můžete objekt zlikvidovat, a to i svépomocí, stačí mít odborný dozor. Takto strhnout můžete většinou altánky, chatky či vysoké ploty. Demolice domů a stodol je náročnější. Postup začíná opět vyplněním formuláře, poté je však potřeba stavebnímu úřadu doložit požadovanou dokumentaci, v případě velkých objektů může být vyžadováno i doložení projektu. Zásadním rozdílem je také to, že demolici na povolení může provést pouze specializovaná firma.

Během přípravy na demoliční práce můžete narazit na dva zásadní problémy. Pokud se v bourané stavbě nacházejí stavební prvky z azbestu, budete k demolici potřebovat jednak patřičná povolení, navíc si musíte k likvidaci takové stavby, a to i v případě drobných objektů, přizvat specializovanou firmu, která má veškerá oprávnění a certifikáty pro práci s nebezpečným odpadem. Demolice objektů s azbestovými prvky vyžaduje rovněž doložení dokumentace bouracích prací a vyjádření hygienika. Problémy nastávají také pokud se bouraný objekt nachází v památkové oblasti, což vám znepříjemní a zkomplikuje získání povolení, nebo je dokonce sám považován za chráněnou památku, v takovém případě likvidace proběhnout nemůže. Komplikace nastávají rovněž v případě, kdy je dům součástí zástavby a je spojen s okolními domy. Hrozí-li riziko narušení okolních staveb, provedení demolice může být náročnější jak z technického, tak formálního hlediska.

Po zdárném vyřízení a provedení demolice přicházejí na řadu pozemní práce. Ty zahrnují úpravu, nakládku a odvoz zeminy a hloubení základů pro stavby. Pro některé zemní a výkopové práce je možné využít ruční hloubení a kopání, na jiné je nezbytné nasadit lehčí či těžkou techniku, se kterou je práce hotová snadněji a rychleji. Při výkopových pracích dochází k účelovému přesunu zeminy. Provádějí se pro pozemní, dopravní, průmyslové i inženýrské stavitelství. Převážně se jedná o výkopové a zahrnovací práce, podkop, výkopy pro inženýrské sítě, vodovody, plynovody, kanalizace, výkopy základů a základových pásů pro stavby a rodinné domy, velmi žádané jsou i výkopy pro bazény, které obnášejí nejen vyhloubení výkopu požadovaného tvaru a hloubky, ale také provedení výkopu pro přívod a odvod vody a elektrické energie.