Bez kvalitního projektu dům nepostavíte

Bez kvalitního projektu dům nepostavíte

Pokud jste se vrhli do stavby nového domu, jistě jste si už všimli, že kromě šikovných stavařů a řemeslníků se neobjedete také bez kvalitního projektanta. Ten zpracovává návrhy rodinných a bytových domů, ale i průmyslových objektů či mostů, dále také znalecké posudky a projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení. Dobrý projektant dokáže taky zpracovat dokumentaci potřebnou k získání podpory z nejrůznějších dotačních programů a fondů.

Především pokud se chystáte stavět dům svépomocí, je důležité celý proces konzultovat s odborníkem. Ten vám poradí, jak celou stavbu pojmout, jak sladit vaše představy s realitou, pomůže vám vyvarovat se nekvalitním materiálům a zabránit nefunkčnosti domu. Investice do kvalitního projektu vám ušetří mnoho času i financí.

Otázkou je, jestli potřebujete architekta, projektanta nebo obojí? Jejich práce se často překrývají a doplňují, proto není lehké je rozlišit. Architekt hledá prostorové vazby na okolí a podmiňuje jimi vzhled a uspořádání domu, na úrovni obyčejných rodinných domů je ale možné se bez něj obejít, někteří projektanti je navíc dokážou plně zastoupit. Pokud nehledáte specifický design, oceníte spíše technické znalosti projektantů. I ze zákona musí být architekti zapojeni do návrhu jen ve výjimečných případech – při tvorbě územních plánů, při opravách národních kulturních památek, nebo pokud to požaduje stavební úřad či samospráva obce.

Projektant provádí veškerou projektovou a inženýrskou činnost při přípravě a realizaci stavby. Zpracovává projekt domu od koncepčního návrhu, přes studii, projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení, až po projektovou dokumentaci nezbytnou ke kolaudaci stavby. Součástí projektu je jak architektonické, tak především stavebně technické a konstrukční řešení a požárně bezpečnostní řešení. Nezbytná je i projekce zdravotně technických instalací, vytápění, plynofikace a vzduchotechniky.