Aby stavby vydržely co nejdéle

Aby stavby vydržely co nejdéle

Vývoj techniky přináší pokrok i ve stavebnictví. Zatímco se dříve na stavbách používal hlavně kámen a cihly, dnes se staví daleko rychleji a pohodlněji z betonu a oceli. Stavby, které slouží řadu let svému účelu, podléhají různým změnám, někdy se v nich objevují praskliny a závady. Aby bylo možné budovu, most, lávku nebo jinou konstrukci dál používat, musí se přistoupit k její důkladné kontrole. Vhodnou metodou pro kontrolu tvaru, kvality a rozmístění materiálu v konstrukci je stavební diagnostika.

Vlastnostmi a návrhy stavebních konstrukcí nebo stavebních materiálů se zabývá pražská společnost Experis DSKM. Byla založena třemi společníky, dvěma absolventy a profesorem Stavební fakulty ČVUT. Jeden ze zakladatelů společnosti, prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., je autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb.

V případě, že zákazník potřebuje zjistit stávající stav objektu nebo konstrukce před tím, než v okolí začne výstavba nebo je samotný objekt podroben rekonstrukci, firma ho prohlídne a zaznamená případné poruchy, vypracuje zprávu s podrobnou fotodokumentací a plány. Experis DSKM provede diagnostiku betonových, železobetonových a ocelových konstrukcí nedestruktivními i destruktivními metodami.

Firma spolupracuje s Experimentálním centrem Stavební fakulty ČVUT a zajišťuje akreditované zkoušky mechanických vlastností všech stavebních materiálů. Zabývá se jak základními materiály, jako je beton, ocel a dřevo, ale také jejich kombinacemi. U betonu se zjišťuje pevnost v tlaku, příčném tahu, tahu za ohybu a modulu pružnosti. U oceli se testuje mez kluzu, pevnost v tahu a modul pružnosti. Firma Experis DSKM je schopna na vyžádání sestavit libovolný experiment, omezují ji jen rozměry a fyzikální zákony.

Experis DSKM má za sebou řadu zakázek, zajišťoval například odběr vzorků z nosné konstrukce ocelového mostu přes řeku Labe v Kuksu, sledoval pohyb zdiva veslařského klubu v Neratovicích, zkoumal vzorky z pěší lávky na Pražské ulici a stav historické brány v Dobříši. V současné době pracovníci firmy provádějí analýzu betonu v nosné konstrukci City Center Olomouc.