Instalatérem za tři roky

Instalatérem za tři roky

Instalatér je dnes velmi žádaný obor se širokým uplatněním. Řemeslník s touto specializací provádí instalační práce, aby zajistil funkčnost jakékoli stavby. Jsou to instalace vodovodů, odpadů, plynu a  systémů vytápění. Cesta k získání výučního listu trvá tři roky. Obor se více hodí pro chlapce než pro dívky už jen pro to, že vyžaduje fyzickou sílu. Zdravotní způsobilost každého uchazeče posoudí dorostový lékař, zdravotní stav učně pak sleduje učitel odborného výcviku.

V průběhu odborného výcviku si každý učeň osvojuje odborné znalosti a dovednosti, které bude pro výkon svého povolání nutně potřebovat. V prvním ročníku získává především rukodělnou dovednost. Odborní učitelé dbají na to, aby jejich svěřenci pracovali přesně a v souladu se zásadami  bezpečnosti práce. Musejí získat takovou pracovní rutinu, aby si dokázali se vším poradit a přitom si nezpůsobili nějaké zranění. Ve druhém ročníku se chlapci učí montovat a opravovat zdravotně-technické zařízení budov, osazovat otopná tělesa a kotle. Součástí výuky bývá zaškolovací kurz pro opracování a montáž plastových rozvodů. Organizují ho akreditované organizace, které absolventům dávají po ukončení certifikát. Ve třetím ročníku si učni vybírají specializaci, rozhodují se, zda získají obecné znalosti nebo se budou specializovat pro oblast topení – plyn, případně pro oblast zdravotních instalací.

Především na začátku studia se uplatňuje skupinová forma výuky. Žákům se věnuje učitel odborného výcviku, který neplní žádné výrobní úkoly.  a věnuje se jen svým svěřencům. Ve druhém ročníku nastupuje kombinovaná výuka, odborný výcvik vede učitel a jednotliví instruktoři. Témata se probírají s celou skupinou najednou nebo v menších družstvech po třech až čtyřech žácích. Při kombinované výuce učni pracují v moderních, dobře vybavených dílnách v areálu učiliště nebo na cvičných pracovištích a pomalu se učí dostávat do reálného pracovního procesu. Ve třetím ročníku už mají učni tolik dovedností, že mohou být individuálně nebo v malé skupině maximálně o třech lidech přiděleni kvalifikovanému, zkušenému dělníkovi – instruktorovi. Ten pracuje v oboru, zpravidla je zaměstnancem nějaké soukromé firmy, a současně zasvěcuje učně do svého řemesla. Žáci většinou na smlouvu vykonávají činnost na stavbách nebo v domácnostech zákazníků.