Ukotvit a nepustit

Ukotvit a nepustit

Ač se jedná o jeden z nejdůležitějších prvků každé stavby, není na první pohled vidět – řeč je o kotevní technice. Jejím základním principem je přenést účinky zatížení uchycených předmětů nebo konstrukcí na kotevní podklad, kterým může být nosná i nenosná stavební konstrukce. Typicky se jedná o materiály jako cihly, beton, dřevo či sádrokarton. Aby vše správně fungovalo, je nutné vybrat vhodnou kotevní techniku vzhledem k materiálu podkladu, umístění v interiéru či venku, a především schopnou unést konkrétní zatížení, ať už statické nebo dynamické.

Při kotvení je nutné vzít v úvahu několik bodů. V první řadě musíme samozřejmě vědět, co upevňujeme. Dále pak do jakého materiálu onen předmět upevňujeme, velikost a směr zatížení, potřebujeme také co nejpřesnější odhad předpokládaných vnějších vlivů a budeme-li daný předmět někdy demontovat. Jakmile známe odpověď na tyto otázky, můžeme se pustit do výběru kotevní techniky. Existují tři základní druhy kotvení – tvarové, které pracuje se sladěným tvarem díry v podkladu a upevňovaného prvku; třecí, pracující s třením, které vzniká tlačením upevňovaného prvku k podkladu a spojivé, to využívá chemické kotvy. Výběr vhodné techniky je pro bezpečnost a funkčnost naprosto klíčový a zároveň nelehký, je proto ideální se při koupi poradit s profesionály.

Firma Jakub Kokeš nabízí spolehlivou kotevní techniku a spojovací materiál pro nejrůznější druhy kotvení. Dlouholetou tradici a profesionální přístup ocení každá stavební forma, řemeslníci či pokrývači potřebující připevnit materiál. V nabídce najdeme navařovací a samolepící hřeby, plastové teleskopy, vruty do dřeva, šrouby do plechu, dřeva, betonu nebo lehčených materiálů. Dále pak izolační a samosvorné podložky, rozpěrné, trubkové, trhací nýty, vtloukané nebo průvlakové kotvy, talířové a zatloukací hmoždinky. Všechny produkty mají tu nejvyšší kvalitu a firma může poskytnout jejich certifikační listiny.