Aby rostliny rostly jako z vody

Aby rostliny rostly jako z vody

Každý, kdo má alespoň menší zahrádku nebo vlastní políčko touží po tom, aby jeho rostlinky měly co nejvíce plodů a byl dostatek úrody. Ať už jste vlastníkem velkého zemědělského podniku, samostatně hospodařícím rolníkem nebo drobným zemědělcem, jistě vás zajímá, jak výnos plodin zvednout a mít ze svého pole ještě více užitku.

Správný zemědělec ví, že o půdu je potřeba se starat, vyživovat ji a ošetřovat kvalitními hnojivy. Je potřeba jí poskytnout dostatečnou výživu, aby její plodiny nesly co největší užitek, a právě k tomu jsou určena zemědělská hnojiva. Je však velmi důležité zvolit takové, aby půdu ještě více nezatěžovaly a neničily životní prostředí a aby jejich použití bylo co nejekologičtější a ovlivňovalo půdu pouze v pozitivním smyslu.

Právě proto jsou nejvhodnější volbou simulátory růstu rostlin, což jsou látky ovlivňující zdravý vývoj celé rostliny a všech jejích částí od vyklíčení až po dozrání jejích semen. Tyto přípravky slouží pro odstranění deficitů jednotlivých složek půdy a je třeba je vybírat velmi pečlivě podle potřeb země a pěstovaných plodin.

Všechny simulátory růstu nabízené firmou Biosfor s.r.o. jsou výsledkem dlouhodobých výzkumů ve špičkových laboratořích. Provádí vlastní výzkum hnojiv a simulátorů růstu a spolupracují se specializovanými pracovišti vysokých škol. Jelikož se jedná o ryze českou firmu s patentovanými výrobky a označením Český výrobek, jsou všechna hnojiva skvěle přizpůsobena pro půdy našeho typu a typické české plodiny. Již více než deset let vyvíjejí ta nejvhodnější hnojiva pro ozimé obiloviny, ječmen jarní, kukuřici, slunečnice a mnoho dalších.

Kromě simulátorů růstu v nabídce naleznete i koncentrovaná kvalitní hnojiva. Na základě rozboru půdy, vám doporučí, které bude pro vaše pole nejvhodnější, aby zemi dodalo ty správné vitamíny a minerály a vše na něm rostlo jako z vody. Firma Biosfor dále svým zákazníkům nabízí speciální výrobu přímo na zakázku v oblasti hnojiv a zemědělských produktů.