Zabezpečit si majetek může každý

Zabezpečit si majetek může každý

Každý objekt je zranitelný, ale na druhou stranu každý lze dnes zabezpečit tak, abyste byli o riziku, spojeném s jeho napadením, zahořením nebo jinými katastrofami včas informováni a mohli podniknout kroky na jeho záchranu.

Kvalitní zabezpečovací systémy vyrábějí firmy Texecom a Jablotron. Systémy Texecom jsou v drátovém i bezdrátovém provedení. Výhodou bezdrátového řešení je to, že každý detektor může být také retlasrátorem. To je výhodné u rozsáhlých objektů, protože vzdálenost detektoru od přijímače není oemezena jeho dosahem. Signál se předává od detektoru k detektoru a systém funguje pružněji. Firma Jablotron vyrobila už tři generace systémů – JA-60, Oasis a JA-100. Jejich výhodou je možnost napojení na pult centrální ochrany Jablotron. Ten disponuje vlastními výjezdovými skupinami po celé České republice. Pokud se na pult centrální ochrany napojí systémy JA-100, lze je přes internet ovládat i provádět jejich servis.

Důležitá je pro firmy i domovy požární signalizace. Pokud se v místnosti objeví kouř, majitel bytu dostane hlášení, že se něco děje a může přistoupit k záchraně svého majetku i tehdy, není-li přímo na místě. Mobilní telefon ho upozorní a může okamžitě konat.

Kamerové systémy se dělí na analogové, analogové HD a kamerové IP. Analogové jsou jednoduché na instalaci, kamery se rekordérem propojují koaxiálním kabelem a ke každé kameře je přiveden napájecí kabel. Hybridní rekordéry umožňují připojení analogových i AHD kamer a přístup k záznamu z počítače z mobilních zařízení. Nevýhodou je nižší rozlišení kamer. Analogové HD systémy jsou na instalaci také poměrně jednoduché, hybridní rekordéry umožňují připojení analogových i AHD kamer a přístup k záznamu z počítače i mobilu, rozlišení kamer AHD je však daleko větší, pohybuje se až kolem 4MPX. IP kamerové systémy mají vysoké rozlišení, instalace je však složitější, protože se musí nastavit síťové adresy a dodržet soulad firmwarů při případném pozdějším rozšiřování nebo úpravách sytému.