Vodu k životu potřebujeme

Vodu k životu potřebujeme

Asi každý člověk ví, že voda má chemický vzorec H2O, je sloučeninou vodíku a kyslíku a spolu se vzduchem tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Je to čirá kapalina bez výrazné chuti a zápachu, která při nízkých teplotách mrzne a mění se na sníh nebo led, při vysokých teplotách naopak na páru. Nepatří mezi živiny, ale pro lidský organismus je nezbytná a nedá se ničím nahradit. Většinu živin rozpouští, pomáhá regulovat tělesnou teplotu a umožňuje trávení, díky ní se z těla vyplavují škodlivé látky. Důležitý význam má i pro rostliny, některé v ní dokonce žijí.

Dodávky vody pro domácnosti a průmysl zajišťují podniky vodního hospodářství. Pitná voda se získává úpravou surové vody z podzemních nebo povrchových zdrojů. Povrchová voda se v našich podmínkách shromažďuje ve vodárenských nádržích – přehradách, z nichž se odebírá několika šachtami, umístěnými v různých hloubkách. Někdy se využívá umělá filtrace a sorpční schopnost půdního sedimentu, voda se z umělých nádrží přepouští do podzemí a teprve poté čerpá. V úpravně vod se voda mechanicky předčišťuje, chemicky čeří, filtruje, odstraňuje se z ní železo a mangan, někdy i dusičnany a dusitany. Pak se dezinfikuje přidáním oxidačního činidla nebo ozářením UV paprsky, pak směřuje do vodojemů a nich se vodovody dopravuje ke koncovému spotřebiteli.

Velmi kvalitní voda je z podzemních vrtů. Bývá tak čistá, že se může užívat bez jakékoli další úpravy.

Krkonoše míváme spojené s čistou přírodou, lesy, potůčky, říčkami a studánkami. Když se tady vypravíme na pěší túru, možná se ze studánky čisté vody napijeme. Ale když v Krkonoších bydlíme, potřebujeme samozřejmě více. Musíme vodu nejen pít, ale používat ji také k vaření, sprchování, praní, mytí nádobí a úklidu. A se studánkou si určitě nevystačíme.

Potřebujeme vodovod s kvalitní pitnou vodou a kanalizaci. O to, aby bylo provoz vodovodního řadu bez závad, nebo se případné poruchy co nejdříve odstranily, se stará specializovaná společnost, která zajišťuje nejen provoz vodovodů a kanalizací, ale také jejich stavbu a údržbu. S vodovody jsou spojené výkopové a zemní práce, a také prodej vodárenského materiálu.