Starší komíny se musí vyfrézovat

Starší komíny se musí vyfrézovat

Každý má rád teplo, nikdo nechce ve svém domě trpět chladem. O tom, zda jsme se v létě dostatečně postarali o náš komín, který tepelný komfort do značné míry ovlivňuje, se dozvíme většinou až v zimě, kdy začneme topit. Zanedbání péče o komín se může i hodně vymstít. Saze v nevyčištěném komíně se mohou vznítit a od nich celá nemovitost, obyvatelé do se mohou otrávit oxidem uhelnatým a toxiny z plynových spotřebičů. Při vzniku pojistné události bude pojišťovna vyžadovat potvrzení o tom, že komín byl v pořádku, v opačném případě může výplatu pojistného plnění odmítnout.

Hasiči přitom ročně likvidují více než tisíc požárů, které vznikly právě od komína. U většiny se vzňaly saze v kouřovodu, dalšími příčinami byla nevhodná konstrukce komína nebo zazděný trám. Každoročně vznikají škody kolem 50 milionů korun, majitelé domů jsou zraněni nebo při požáru dokonce zahynou.

Udržovat funkční komín je přitom povinností každého majitele nemovitosti, nezáleží na tom, zda jde o rodinný či bytový dům nebo průmyslovou halu. Komín je třeba prověřovat a čistit pravidelně, a to minimálně jednou za rok, pokud se topí pevnými palivy, tak dokonce třikrát do roka. Zákon je benevolentní v tom, že umožňuje majitelům vyčistit si komín svépomocí, jednou do roka však musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem. Za opomenutí hrozí vlastníkovi objektu pokuta až 10 tisíc korun. Je velmi důležité, aby revize komínů prováděla specializovaná firma, která se touto problematikou zabývá a vystaví potřebné doklady. Takovou je je například firma Miroslava Vachela, kominické služby, České Budějovice.

Zabývá se nejen čištěním, ale také vložkováním komínů. Komínové vložky zaručují správné vytápění a zajišťují bezpečnost celého majetku, bez správně vyvložkovaného komínu bude mít majitel problém objekt pojistit nebo zkolaudovat. Vložkování komínů se provádí na plynná, kapalná i tuhá paliva. Při koupi staršího domu je zpravidla nutné do komínu zasadit novou vložku, s větším průměrem, a k tomu je třeba starší komín vyfrézovat. Frézování životnost komínu prodlouží o několik let.