Revizi elektrických spotřebičů si můžeme udělat i sami

Revizi elektrických spotřebičů si můžeme udělat i sami

V dnešní době je skoro všechno poháněné elektřinou. Nejen spotřebiče, ale také naše „spojení se světem“ funguje díky elektřině. Bez použití internetu si dnes nezjistíme čas odjezdu autobusu, trasu k novému lékaři ani úřední hodiny na magistrátu.

Televize, rádio, notebooku nebo třeba telefony by byly bez funkční zásuvky dříve nebo později naprosto nepoužitelné. Nemluvě o topení a světle, bez kterých bychom se dnes doma obešli jen těžko. Proto dnes blackout představuje jednu z největších katastrof, které by společnost mohly postihnout.

I když mají někteří z nás pocit, že znají elektroniku jako své boty, existují věci, se kterými si nevyškolený člověk zkrátka neporadí. Obzvláště elektrické zařízení bychom tak měli jednou za čas nechat podrobit podrobné revizi.

Revize elektrických spotřebičů je nejen důležitá, ale také povinná. Každý, kdo ve svém zaměstnání nebo ke svému podnikání používá elektrický spotřebič by o této povinnosti měl vědět. Podmínky a průběh povinných revizí a kontrol elektrických spotřebičů upravuje Česká technická norma s označením ČSN 33 1600 platná od roku 2010.

Norma upravuje revize a kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů, a to jak před prvním použitím, během používání i po každé provedené opravě.

První kontrolu, tedy kontrolu před prvním použitím, zvládne provézt majitel spotřebiče, který by měl být o jeho užívání poučen. V případě, že si s montáží spotřebiče nebudeme vědět rady, můžeme využít elektromontáže a nechat si elektrospotřebič zprovoznit odborně. Tato povinnost se mimo jiné vztahuje také na každé další „nové“ použití spotřebiče, tedy pokud spotřebič nebyl delší dobu používaný, je třeba ho zkontrolovat.

Revize nepřipevněných elektrických zařízení, tedy těch, se kterými se v běžném životě setkáváme nejčastěji, by měl zajišťovat jejich provozovatel, a to vždy při předpokládané nebo zjištěné závadě a také v pravidelných lhůtách.

Revize jsou nutné také po provedených opravách. Tyto revize by měl zajistit přímo opravář. Pokud byl tedy náš elektrický spotřebič podrobený opravě a tedy i revizi, nemusíme ho v té době podrobovat ještě pravidelným revizím.