Pojistit se dá skoro všechno

Pojistit se dá skoro všechno

O tom, že kvalitní pojistka je užitečná, se člověk zpravidla přesvědčí až tehdy, když se mu něco stane. Mohli by o tom určitě vyprávět majitelé domů, které postihla povodeň. Nemusí to být jen živly, může se stát dopravní nehoda, dům, v němž bydlíte, může zapálit nezodpovědný soused, může se vám stát nepříjemný úraz, který vám znemožní pracovat. Těch situací, které vás dostanou na kolena, je velké množství. A jen předvídavý člověk se na ně předem nachystá. S dobrou pojistkou klientovi může pomoci pojišťovací makléř. Posoudí, jaká rizika klientovi hrozí s ohledem na věk, sociální postavení, počet dětí, povolání, místo bydliště a další kritéria. Potom navrhne, jaká rizika pojistit a jakým způsobem, aby v případě pojistné události klient dostal takovou finanční kompenzaci, která mu situaci ulehčí a pomůže alespoň zčásti při likvidaci škody.

Ochrana se zpravidla týká života klienta, motorového vozidla a dalšího majetku. Klient si může pojistit vlastní život a zdraví, sjednat úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti a právní ochrany. Pokud člověk vlastní a provozuje motorové vozidlo, ze zákona musí platit pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, neboli povinné ručení. U nového auta se určitě vyplatí havarijní pojištění, protože opravy pomačkaných plechů i jiných dílů jsou obecně poměrně drahé. Řidičům na silnici také hrozí úrazy, způsobené dopravními haváriemi a nehodami, proto není od věci sjednat si úrazové pojištění. Kdo někdy stál v odstavném pruhu na dálnici a marně čekal na odtah, bude určitě uvažovat o asistenčních službách. Majitelé lodí a letadel si svoje dopravní prostředky mohou nechat pojistit také.

Pojistit se dá veškerý majetek včetně finančních rizik a právní ochrany. Zaměstnanci si zpravidla sjednávají pojištění odpovědnosti pro případ, že by poškodili vozidlo svého zaměstnavatele, přístroje, stroje a jiné předměty, které mají svěřené do opatrování. Majitelé farem si mohou zase nechat pojistit zvířata, plodiny a také lesy.