Moderní kominík

Moderní kominík

Díky pohádkám si každý kominíka představí celého v černém, s bílou čepičkou a dlouhou štětkou na vymetání komína. Kominictví je však v dnešní době úplná věda a kominíkům nestačí už jen přijít a vymést komín. V nabídkách kominictví najdeme kromě čištění komínů i další kominické práce jako je vložkování, frézování, opravy a stavby, měření tahu komínu nebo měření zplodin. Kominicí na svou práci, při které se starají o naši bezpečnost mohou být náležitě hrdí, ale také musí být pečliví a rozhodně se nesmí bát výšek.

Kromě základních nástrojů jako je štětka a kartáče na vymetání komína, používají kominíci ke své práci mnoho technických vychytávek. Inspekční kamera, díky které může kominík nahlédnout dovnitř komína a zkontrolovat jeho stav je snad největší pomocník. Ne všechny komíny jsou rovné a díky kameře si může všimnout i malých prasklin, které mohou značně ohrozit bezpečnost. Pokud si ani po kontrole kamerou zákazník není jistý, zda komín těsní, může požádat o zkoušku tlakem. Komín se uzavře a natlakuje a poté se sleduje úbytek tlaku. Ideální je, když se vůbec nezmění.

Další důležitou součástí kominické práce je měření zplodin z komínů. Znečištěné ovzduší nám ničí zdraví a ubírá roky života, a proto je potřeba mít na paměti kvalitu ovzduší a nevypouštět z komína zbytečně moc spodin. To si musí pohlídat především podnikající subjekty a vždy jednou za dva roky si pozvat kominíka na změření emisí. Měření zplodin z komína je schopné zajistit i kominictví v Hostinném. Dále zajistí pravidelné a nezbytné revize a kontroly komínů a jejich případné opravy a vložkování.