Kdy mohu jako podnikatel zrušit registraci k DPH?

Kdy mohu jako podnikatel zrušit registraci k DPH?

Kromě vedení podrobného účetnictví, mají podnikatelé řadu dalších povinností. Kromě těch je však neminou ani nějaké výhody. Jednou z nich může být například fakt, že nemusí platit DPH. Tento fakt, se však netýká každého, kdo podniká. Naopak se řídí několika přísnými pravidly. Pro některé podnikatele je totiž registrace k dani z přidané hodnoty povinná, pro jiné může být dobrovolná. Obzvláště v poslední době, stále více podnikatelů uvažuje, že svou registraci k DPH zruší. Kdy je ale tento krok skutečně možný a jaké podmínky musí podnikatelé splňovat?

O povinnosti k registraci nerozhoduje jen výše ročního obratu firmy. Dalšími faktory je například nabytí majetku privatizací či prodejen podniku nebo také pokračování v podnikatelské činnosti po zemřelém plátci DPH.

Žádný plátce nemůže registraci zrušit hned na začátku svého podnikání. Aby tak mohl učinit, musí uplynout alespoň rok od doby, kdy se plátcem stal. Musí totiž splňovat podmínku ročního obratu, za dvanáct předchozích měsíců, který nesmí překročit jeden milion korun.

Další podmínkou, kterou musí podnikatel při žádosti o zrušení registrace splňovat, je, že jeho firma musí mít sídlo na území České republiky. Pokud má plátce sídlo mimo Česko, může registraci zrušit jedině v případě, že na území České republiky již přestal podnikat úplně, nebo pokud v poslední šesti po sobě jdoucích měsících neuskutečnil žádné daňové plnění na tomto území.

Žádost o zrušení registrace lze podat prostřednictvím speciálního formuláře. Nejdříve pošleme elektronickou žádost, kde mimo jiné uvedeme důvod, proč chceme registraci zrušit. Nízký roční obrat v žádosti dokládat nemusíme, ten si správce zkontroluje sám podle dosud podaných daňových přiznání.

Při této příležitosti musí podnikatel vrátit část dříve nárokovaných odpočtů. To znamená snížit nárok na odpočet DPH u majetku, který je součást majetku obchodního a byl u něj uplatněný nárok na odpočet daně nebo jeho část.

Nicméně zrušení registrace s sebou může nést i určité nevýhody. Před tím, než se proto rozhodneme, takový krok udělat, měli bychom si zjistit všechny informace a ujistit se, že nám například po jejím zrušení nevznikne povinnost registrovat se jako takzvaná identifikovaná osoba, což pro nás v konečném důsledku může být méně výhodné než být plátcem DPH.