Kdy a jak podat žalobu

Kdy a jak podat žalobu

Mnohdy se člověk ocitne v situaci, kdy problém právního druhu nejde řešit prostou domluvou a pro to, aby bylo spravedlnosti učiněno za dost, je potřeba podat žalobu. Jsou to například případy, kdy vám někdo nezaplatil za provedenou práci, nebo nájemník už půl roku nezaplatil nájem. Co je tedy třeba udělat, než žalobu podáte a jak postupovat?

První, co musíte mít na paměti je, že u soudu uspějete, jen pokud jste schopní svůj nárok prokázat. Žalobu je každopádně nejlepší podat co nejdříve, aby nedošlo k promlčení nebo oslabení důkazů. To, jestli jsou vaše důkazy dostatečné, vám nejlépe pomůže posoudit advokát, za kterým byste určitě měli jít co nejdříve. Možná se na internetu dočtete řadu zaručených návodů jak podat žalobu a vyhrát, ovšem pokud nemáte vystudované práva, nedělali jste tři roky advokátního koncipienta a nesložili advokátské zkoušky, řekněme si upřímně, že nemáte příliš mnoho šancí celým průběhem soudu projít hladce a zvítězit. Také když už si najedete advokáta, nic mu nezamlčujte, je ve vašem vlastním zájmu, aby věděl o všech detailech týkajících se sporu.

Mějte na paměti i to, že se platí soudní poplatek, jehož výška závisí na tom, co je předmětem řízení. V případě žalob o peněžité plnění je to pět procent z žalované částky. Pokud máte advokáta, počítejte i s odměnou pro něj, která většinou vychází z advokátního tarifu. Odměna poté závisí i na tom, kolik úkonů advokát vykoná. Další možné výdaje jsou za znalecké posudky nebo cestovné. Pokud soud vyhrajete, platí náklady na soudní řízení, soudní poplatek i vaše právní zastoupení protistrana a to v paušální výši. Nezapomeňte si s advokátem tyto věci ujasnit, někdy se stane, že i když vyhrajete, nemusí být všechny náklady pokryty. Mnohdy samotná hrozba podání žaloby a hrozba hrazení nákladů řízení přiměje dlužníka dluh splatit.