Jaké dokumenty potřebujeme ke zpracování účetní agendy?

Jaké dokumenty potřebujeme ke zpracování účetní agendy?

Prakticky žádná firma se neobejde bez účetní. Pokud chceme mít daně a mzdovou agendu v pořádku, potřebujeme někoho, kdo se nám o ně bude starat. Někoho, kdo se vyzná.

Účetní služby mohou využít jak právnické, tak fyzické osoby. Před tím, než začneme někoho hledat, musíme se rozhodnout, jestli chceme zaměstnat vlastní účetní, nebo využít služby účetní firmy. Vlastní účetní zaměstnávají zpravidla větší firmy, zatímco společnosti o pár zaměstnancích využijí služeb účetních firem. Od těch si můžeme například nechat jednou za rok vypracovat přiznání k dani z příjmů. Postarat se nám však může také o kompletní mzdovou agendu či vedení účetnictví.

I když má většina lidí alespoň hrubou představu o tom, s čím vším nám může účetní pomoci, občas panují nejasnosti ohledně toho, co bude účetní vlastně potřebovat od nás. Od chvíle, kdy přijmeme do své firmy prvního zaměstnance, musíme zpracovávat mzdovou a personální agendu. Tu musíme zpracovávat bez ohledu na to, jestli se zaměstnancem uzavřeme smlouvu o hlavním pracovním poměru, nebo třeba jen dohodu o provedení práce. Vzhledem k tomu, že mzdová a personální agenda patří k těm nejsložitějším a její poctivé vedení je v podnikání nutností, je lepší ji předat do rukou odborníků. Jaké dokumenty bychom si však pro účetní měli připravit?

Základem, bez kterého se žádný účetní neobejde, jsou pracovní smlouvy, případně dohody o provedení práce či o pracovní činnosti a platové výměry. Aby to však nebylo tak jednoduché, budeme potřebovat ještě pěknou řadu dalších dokumentů. Mezi nimi například růžová prohlášení poplatníků a související potvrzení, smlouvy o úvěrech na bydlení a životní pojistky, potvrzení o zdanitelných příjmech z minulého roku nebo třeba informace o zaměstnancích na rodičovské dovolené.

Abychom mohli firmě předat celkové vedení účetnictví, budeme potřebovat shromáždit informace o veškerém majetku, příjmech a výdajích firmy. Chybět tak nesmí například inventurní seznam majetku, drobný majetek, zásoby, zboží, materiál a hotovost v pokladně. Tento seznam by měla doplnit také kniha závazků a pohledávek nebo třeba zůstatky na účtech za uplynulá účetní období.

Předávání dokumentů ke zpracování jakékoliv účetní agendy, by mělo být patřičně zdokumentováno pomocí předávací listiny. Ta bude obsahovat seznam všech předaných podkladů a ochrání nás před dohady o tom, jaké materiály jsme nedodali.