Dejte si pozor na radon v domě

Dejte si pozor na radon v domě

Pro získání stavebního povolení potřebujete splnit mnoho náležitostí. Jednou z nich je i měření radonu na vašem pozemku. Radonový index nelze přesně odečíst z žádné geologické mapy, a proto musí vycházet z přímého měření. Existuje sice radonová mapa od českého geologického úřadu, ale ta vám poskytne jen přibližnou představu. Samotné měření provádí vždy specializovaná firma, která má povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Podle zjištěného radonového rizika stavebního pozemku by měla být přijata potřebná protiradonová opatření.

Měření radonu v horninách tedy provádějí schválené firmy, a to přímo na místě stavby. Do země se zavedou sondy, ze kterých se odebere vzorek vzduchu, který se následně měří v laboratoři. Zároveň se odebírají i vzorky půdy, aby se zjistila její plyno-propustnost. Radon je možné měřit i ve stávajících stavbách. V nich je ale potřeba měření provádět dlouhodoběji, protože hodnoty radonu kolísají v závislosti na denní době ale i ročním období.

A proč vůbec potřebujeme znát radonový index a přijímat opatření? Vraťme se o krok zpět. Radon je přírodní radioaktivní plyn bez barvy a zápachu. Vzniká postupným rozpadem uranu v horninách. Z nich se uvolňuje a stává se součástí vzduchu v zemině. Pokud je v podloží pod budovou jeho koncentrace vysoká, snadno proniká prasklinkami do podloží domu. Ne však v případě, že je dům správně odizolovaný. Když se radon začne v domě, kde žijeme a trávíme čas hromadit, může vést až k rakovině plic.

Kromě radonového indexu budete potřebovat znát i další geologické prvky podloží. Proto je ideální si najít firmu, která se zabývá jak inženýrskou geologií, geofyzikou ale například i hydrogeologií. Tou je například firma Chalupa GGS ze středočeského kraje. Tato firma disponuje ověřením SÚJB a za dobu své existence má již mnoho spokojených zákazníků.