Jak na vodovodní přípojku

Jak na vodovodní přípojku

Voda je základem života a kdo byl někdy na víc dní na chatě, kde netekla pitná voda, ví, jak je život bez napojení na vodovodní síť složitý. Pokud tedy stavíte nový dům, nebo právě chcete starý připojit k vodovodní síti, budete muset vybudovat vodovodní přípojku. Předtím, než začnete s prvními kroky k jejímu realizování, je vhodné navštívit provozovatele vodovodu a kanalizace ve vašem městě a dozvědět se všechny technické požadavky na novou přípojku.

Pro schválení přípojky od vodáren poté budete potřebovat projekt. Jelikož přípojka není vodohospodářské dílo, jako například septik nebo čistička odpadních vod, postačí vám autorizovaný projektant a ne vodohospodář. Také co se týká schválení, od stavebního úřadu vám díky tomu, pokud přípojka nepřekročí délku 50 metrů, stačí pouze územní souhlas. Jakmile budete mít vše potřebné, je čas na samotnou realizaci. Zemní a výkopové práce můžete provést i svépomocí, nebo si na ně pozvat firmu. Nezapomeňte však, že pro vodovody a kanalizace jsou zákonem stanovená ochranná pásma, kde jde provádět zemní práce jen s písemným souhlasem provozovatele.

Samotné napojení na veřejný vodovod nebo kanalizaci může provést pouze pracovník provozovatele nebo jím nasmlouvané odborné firmy. Termín připojení si dohodněte proto s dostatečným předstihem. Ještě je třeba podotknout, že veškeré výdaje spojené s přípojkou, a to i náklady na realizaci napojení si platí vlastník přípojky, kterým jste vy, sám. Ještě před zasypáním potrubí je nutné provést u vodovodu tlakovou zkoušku a geodetické zaměření. Práce většinou končí montáží vodoměru, propojením s vnitřní instalací a puštěním vody. Také se tím začíná počítat vodné, v případě kanalizace stočné. V poslední fázi je nutná kolaudace. Po ukončení veškerých prací pak vydá provozovatel vodovodu souhlasné stanovisko s užíváním přípojky a dojde k uzavření smlouvy.